Afstemning om basiskontrakt i gang

Lige nu stemmer de berørte ansatte medlemmer og arbejdsgiverne om de nye basiskontrakter. Afstemningen slutter den 23. maj.
Sektionsbestyrelserne i Danske Fysioterapeuter anbefaler enstemmigt, at man stemmer ja til aftalerne.

Er de nye basiskontrakter gode nok? Det spørgsmål skal de medlemmer, der skal arbejde eller ansætte efter dem, nu stemme om. Afstemningen er i gang og løber frem til den 23. maj klokken 23.59. Forventningen er, at resultatet kan offentliggøres om formiddagen den 24. maj.

Der er aftalt to basiskontrakter. En for fastlønnede og en for provisionslønnede.

Se kontrakterne

Mail med link til afstemningen er sendt til e-Boks.

Hvem kan stemme?

Ligesom med overenskomster, er det de medlemmer, der skal ansætte eller arbejde under de nye aftaler, der kan stemme. Det betyder, at alle medlemmer af sektionen for arbejdsgivere kan stemme, mens det på ansattesiden kun er privatansatte, der ikke er på overenskomst i forvejen (som man for eksempel er hos Falck).

Indlejere er som selvstændige erhvervsdrivende med eget CVR-nummer ikke omfattet af basiskontrakterne, da de ikke er ansatte. De kan derfor heller ikke stemme.

Hvis du er privatansat uden overenskomst og ikke har modtaget et link til afstemning, så skriv til valg@fysio.dk

Vi udsender valgmails baseret på dine oplysninger i medlemssystemet. Så husk at opdatere dine oplysninger, hvis du har skiftet arbejdsplads.

Anbefaler et ja

De nye basiskontrakter er forhandlet af sektionen for arbejdsgivere på den ene side og sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar på den anden.

Begge de to sektionsbestyrelser anbefaler enstemmigt, at man stemmer ja til aftalerne.

Se sektionsbestyrelsernes kommentarer til forhandlingerne og resultatet

Del eller udskriv artiklen
12 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Morten Graversen

  Vi har modtaget henvendelser fra flere af Jer klinikejere, som har haft spørgsmål vedrørende de nye basiskontrakter. Derfor dette indlæg på fysio.dk.

  Både SALS og sektionsbestyrelsen for arbejdsgivere er opmærksomme på, at der i basiskontrakten med provisionsløn i visse særlige situationer, kan opstå udfordringer i forhold til specifikke og afgrænsede opgaver på klinikkerne. Skulle der konstateres enslydende og adskillige uhensigtsmæssigheder hos klinikkerne og/eller medarbejderne, vil parterne kunne tage dette op i aftaleperioden, for at se på eventuelle løsningsforslag.

  Mvh
  Morten Graversen, formand for sektionsbestyrelsen for arbejdsgivere
 • Nicolai Robinson

  Kære Lars-Peter Jensen

  1.
  Den model, som repræsentantskabet vedtog i november 2018, bygger på parallelle principper til den danske arbejdsmarkedsmodel. Overholdelse af basiskontrakterne bygger på de krav, som vi som forening kan stille til medlemmerne. Hvis en arbejdsgiver ikke er medlem af Danske Fysioterapeuter, vil basiskontrakterne ikke kunne håndhæves gennem foreningsmedlemskabet. Til gengæld vil der i forhold til ikke-medlemmer kunne gennemføres klassiske fagforeningsfaglige skridt, herunder kollektive kampskridt.

  2.
  Der er aftalt en provisionssats på mindst 43% af omsætningen (inkl. pension). Dette er den omsætning, som er knyttet til den ansatte fysioterapeuts arbejde. Det er kun i de situationer, hvor hovedparten af fysioterapeutens arbejde udgøres af salg, at provisionssatsen på 43 % omfatter omsætning fra varesalg. I alle andre situationer er varesalg ikke omfattet af minimumsprovisionssatsen, og der må i givet fald laves særskilt aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte om dette arbejde.

  3.
  ”Teknisk henseende” er netop en juridisk-teknisk formulering. Det er arbejdsgiver, som betaler de fulde 15%. Når der omtales en ”teknisk” egen-andel, handler det om at eget-bidraget indgår i f.eks. beregning af de 12,5% feriegodtgørelse.

  Med venlig hilsen
  Nicolai Robinson
  Arbejdsmarkeds- og Forhandlingschef
 • Tine Hasselbrinck Madsen

  Kære alle.
  Brug Jeres demokratiske ret og giv Jeres stemme til dette valg :-)

  Er der tvivlspørgsmål så kontakt gerne de to sekretariater eller formændene for de to sektioner.

  Mvh Tine Hasselbrinck Madsen

  Formand for SALS (sektion for ansatte indlejere )
 • Morten Graversen

  Kære alle
  Vil blot opfordre folk til at få stemt. Det er vigtigt at så mange som muligt afgiver deres stemme. Det er en betydningsfuld afstemning og et vigtigt skridt for vores videre arbejde. Så gerne få stemt :) Tak.

  Mvh
  Morten Graversen
  Formand for bestyrelsen for sektionen for arbejdsgivere.
 • Morten Kronborg

  Nicolai, så bare lige for at forstå dig rigtigt, så ser regnestykket således ud:
  Vi forudsætter minimumskontrakt på 43 procent og ekstra tillæg udenfor normal arbejdstid 155,43 (hverdags- og lørdagstakst)
  Den ansatte får:
  80 kr + (155,83x0,43) = 146,83 plus feriepenge af beløbet og evt sygdom...
  Hvordan giver dette mening???!! andet end at vi da skal være helt sikre på at patienterne helst ikke skal have fleksibel adgang til fysioterapi. Det giver da ihvertfald ikke mening for mig som klinikejer.

  Niels Erik, hvem har besluttet at stemmeprocenten/valgdeltagelsen i så vigtig en debat er ligegyldig?

  Lars-Peter dette er ikke en overenskomst, og du kan derfor som klinikejer frit fravælge at følge den, men kan så ikke bevare dit medlemskab af Danske Fysioterapeuter, hvis du fravælger at følge kontrakterne. Endnu et argument for at stemme nej, indtil der bliver lavet en rigtig kollektiv ordning.
 • Nicolai Robinson

  Kære Hans Andersen

  Efter praksisoverenskomsten kan der opkræves et særligt honorar for behandlinger, som ligger uden for det normale tidsrum for behandlinger. I overenskomsten er dette bestemt således, at det særlige honorar kan opkræves fra patienten, når behandlingen sker uden for fysioterapeutens normale arbejdstid og i øvrigt ligger uden for nogle bestemte tidsrum som beskrevet i § 17 i overenskomsten.

  Provisionen beregnes af den til en hver tid optjente indtjening. Såfremt der opkræves højere honorar på grund af arbejdstid eller af anden grund, så vil provisionen beregnes heraf.

  Såfremt behandlingen finder sted om aftenen efter kl. 19 eller på lørdagen gives der ud over provisionen et tillæg på 80 kroner. Og på søndag et tillæg på 160 kroner.

  Med venlig hilsen
  Nicolai Robinson, arbejdsmarkeds- og forhandlingschef
 • Lars-Peter Jensen

  Jeg anbefaler at stemme JA.
  Kontrakterne har været ventet længe, og resultatet er åbenbart det man har kunne mødes om. Som klinikejer synes jeg det er rart at der er kommet en standard, som man kan måle sine hidtidige kontrakter op mod. Nu har vi endelig en officiel målestok for hvornår det ER ordnede forhold og hvornår det IKKE ER ordnede forhold.
  Jeg kan godt følge frustrationerne fra Morten og Allan over, at vi (hvis de vedtages) ikke har det samme frirum til at tilpasse kontrakterne efter den enkelte medarbejders ønske. Nogle kunne måske ønske sig mere støtte til kurser og mere løn og mindre pension - men nu bliver råderummet indsnævret en del, og dermed sværere at imødekomme den enkelte medarbejders ønsker.
  Omvendt er det jo virkeligheden for det meste af det danske arbejdsmarked - at der er overenskomster som må følges, og som dikterer en stor del af rammerne for ansættelsesvilkårene. Så mon ikke også danske fysioterapiklinikejere må indstille sig på at sådan er den danske model altså - og at det er prisen for at der kan være ordnede forhold på ALLE fysioterapiklinikker.
  Der kan også være klinikker, som drives med høj grad af personale-backup/støtte for fysioterapeuterne (sekretærer, hjælpepersonale, administrativ hjælp etc), som koster meget, men som bevirker at fysioterapeuterne kan arbejder meget mere effektivt. Den type klinikker vil blive presset af et fast lønningsniveau i % som lægges nu, og nogen kan måske blive tvunget til at omlægge driften til at flere opgaver skal løftes af fysioterapeuten selv og støttepersonale reduceres. Dermed går basis-kontrakterne ind og styrer til en hvis grad, hvordan vi driver vores klinikker. Er det hensigtsmæssigt?
  Jeg synes dog det er kritisabelt at der er så kort overgangsordning (3 måneder) for eksisterende ansættelseskontrakter. Mon ikke det for nogle klinikker kan true økonomien at lønnen skal justeres hurtigere end funktionærlovens opsigelsesvarsler - der kan være klinikker, som simpelt hen ikke får nok tid til "at rette ind" og omlægge sin måde at drive klinik på.

  Jeg har et par spørgsmål:
  1) Der står i overgangsordningen at den gælder for klinikker, hvor ejeren er medlem af Danske Fysioterapeuter. Er det en frivillig ordning - kan man melde sig ud, og så gælder det ikke?
  2) I provisions kontrakterne står at aflønningen er mindst 43% af omsætningen. I en anden tråd svarer DkFys (Robinson) at det gælder for alle satser (f.eks. hvis der var differentieret sats klinikptt/hjemmeptt). Mener I virkelig at alle satser skal være mindst 43% hver for sig. Hvad med sats for f.eks. aflønning for varesalg-omsætning, aflønning for træningsptt i motionscenteret etc?
  3) Og så forstår jeg ikke formuleringen "(i teknisk henseende)" om de 15% pension - fordeling klinik/medarbejder - Tallene viser jo at det reelt er 15%, som klinikken skal betale, og medarbejderen ikke betaler noget ???
 • Hans Andersen

  Aften og weekendtillæg
  Den provisonsansatte skal have aften og weekend tillæg på feks 80 kr i hverdage. Men der er i forvejen også i overenskomsten for almindelig fysioterapi § 17 tillægs honorar for dette på feks 155,08 kr pr behandling på hverdage. skal den ansatte have begge dele ?
 • Teiken Vendelbo

  Er det ikke relevant at man som indlejer også har ret til at stemme om dette?
 • Niels Erik Rasmussen

  Kære Morten Kronborg

  Tak for din kommentar. Jeg vil holde mig til at besvare dine spørgsmål til selve afstemningen:
  1. Der er ingen krav til hvor høj stemmeprocenten skal være.
  2. Afstemningen er delt op i to grupper svarende til de to sektioner. Der skal være flertal i begge sektioner for at nå en vedtagelse.
  3. Der har ikke været en fuldstændig tilsvarende afstemning før. Stemmefordelingen har ligesom stemmeprocenten ingen betydning for, om det bliver et ja eller et nej.

  Mvh, Niels Erik Rasmussen
  Politisk konsulent, Danske Fysioterapeuter
Se flere
Indsend kommentar