Det er sjovt, vigtigt og super udfordrende

Det er vigtigt at få sat de studerendes forhold på den politiske dagsorden, siger Annegrete Larsen, som har været observatør i hovedbestyrelsen i 18 måneder. Derfor opfordrer hun andre studerende til at stille op til posten.
Annegrete Larsen har været de studerendes repræsentant i hovedbestyrelsen de seneste 18 måender.

”Jeg kunne godt tænke mig at opleve, hvad der sker i maskinrummet i Danske Fysioterapeuter”, siger Annegrete Larsen, når hun skal forklare, hvorfor hun valgte at stille op til posten som de studerendes repræsentant i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

”Og så er det vigtigt, at de studerende har en stemme i hovedbestyrelsen, som kan sætte fokus på forholdene på professionshøjskolerne”, tilføjer Annegrete Larsen, der er 27 år og som efter planen bliver færdiguddannet fra professionshøjskolen Absalon i Næstved om et år.

Er blevet klogere og har fået et stort netværk

18 måneder som observatør blev det til, og hun har kun godt at sige om sige om sin tid i hovedbestyrelsen:

”Det har givet mig en stor faglig og politisk viden, et stort netværk, som jeg kan bruge i mange sammenhænge, og så har det forhåbentligt været med til at give hovedbestyrelsen en større forståelse for, hvad der sker på uddannelsesstederne”, siger hun.

”Og jo, der bliver lyttet til den studerende i hovedbestyrelsen. Så man har bestemt indflydelse”, påpeger Anegrete Larsen, der kraftigt opfordrer andre studerende til at stille op til posten.

Vigtigt med de studerendes stemme

”Det er vigtigt såvel for foreningen som for de studerende, at der et en observatør i hovedbestyrelsen. Det er både sjovt og udfordrende, at deltage i hovedbestyrelsesarbejdet, og der er massevis støtte at hente fra de øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer, så man står ikke alene”, siger Annegrete Larsen.

Hvis man vil vide mere om arbejdet som observatør i hovedbestyrelsen, er man velkommen til at kontakte Annegrete Larsen på telefon:  6070 2387 eller på mail: fn16s026@edu.pha.dk

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar