Efterlysning: Nyt medlem til bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Der er en ledig plads i sektionsbestyrelsen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar. Pladsen skal besættes med et regionalt ansat medlem.

Hvis du er regionalt ansat og medlem af Danske Fysioterapeuter, har du nu mulighed for at få indflydelse på det arbejde, der ligger i forlængelse af de netop afsluttede forhandlinger om basiskontrakter på det private arbejdsmarked.

Der er nemlig en ledig plads i bestyrelsen for Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar. Pladsen skal besættes med en repræsentant for de regionalt ansatte.

Pladsen er blevet ledig, fordi et regionalansat medlem har valgt at trække sig fra bestyrelsen, da medlemmet ikke længere er regionalt ansat og derfor ikke længere kan repræsentere denne gruppe.

Stil op

Hvis du ønsker at stille op, skal du skrive til valg@fysio.dk senest fredag d. 28. juni kl. 12.00 og oplyse:

  • Navn
  • Arbejdsplads

Bestyrelsesmedlemmet vil blive valgt af de regionalt ansatte medlemmer ved elektronisk afstemning i starten af august måned. Opstillede kandidater, der ikke opnår valg, vil blive suppleanter til posten.

Hvis du har spørgsmål til arbejdet i bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte Nicolai Kempel Sigh på nks@fysio.dk eller 3341 4676.

Opgavens omfang

Du får indflydelse på et centralt område i Danske Fysioterapeuters arbejde.

Du skal påregne omkring fire årlige bestyrelsesmøder inklusiv forberedelse. Du får kompensation for tabt arbejdsfortjeneste og transport efter gældende regler.

Den aktuelle valgperiode varer indtil 2020, hvor hele bestyrelsen skal vælges på ny. Næste møde i bestyrelsen finder sted i efteråret 2019.

Læs om Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar