Lederrådet søger nye medlemmer

Vil du være med til at inspirere og rådgive Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse om visioner for fremtidens fysioterapi og ledelse? Så er muligheden der nu, hvor der skal udpeges nye medlemmer til Danske Fysioterapeuters lederråd.
Illustration: iStock

Danske Fysioterapeuters lederråd søger nye medlemmer.

Lederrådets formål er bl.a.:

  • At inspirere og rådgive hovedbestyrelsen om visioner for fremtidens fysioterapi
  • At rådgive og støtte hovedbestyrelsen i forhold til Danske Fysioterapeuters konkrete lederindsatser
  • At sikre at relevante ledelsesmæssige perspektiver inddrages i politiske indsatser i øvrigt

Lederrådet er sammensat af repræsentanter fra såvel det regionale, kommunale, statslige og private område. Sammensætningen skal afspejle de aktuelle ledelsesfunktioner for fysioterapeuter, men må også meget gerne repræsentere utraditionelle virksomhedsområder.

I forhold til lederrådets aktuelle sammensætning, vil det være en fordel, hvis du er leder på det kommunale, det regionale eller det statslige område. 

Udpegning til rådet gælder i to år. Der holdes op til 4 årlige heldagsmøder. Der skal forventes forberedelsestid forud for møderne. Medlemmerne får til møderne dækket tabt arbejdsfortjeneste og transport jævnfør Danske Fysioterapeuters takster.

Se lederrådets kommissorium og mødedatoer

Send en ansøgning

Har du ledelseserfaring, personaleansvar og visioner for ledelse og udvikling af faget så send motiveret ansøgning og cv til Lotte Colberg Olsen, lco@fysio.dk

Ansøgningsfrist er den 4. november 2019 - kl. 12.00

Har du spørgsmål?

Du kan få yderligere oplysninger om arbejdet i lederrådet ved henvendelse til ledelseskonsulent Lotte Colberg Olsen, tlf: 3341 4678 eller lco@fysio.dk

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar