Regler for arbejdstid til jul og nytår

Se hvilke arbejdstidsregler der gælder til jul og nytår.

Højtiden omkring jul og nytår giver anledning til spørgsmål om arbejdstidsreglerne for søgnehelligdage og særlige fridage. Der er forskellige bestemmelser om fridagene afhængigt af dine ansættelsesvilkår.

Læs her, hvad der gælder for dig:

Kommunalt ansatte fysioterapeuter, der er selvtilrettelæggende

For kommunalt ansatte fysioterapeuter, der er selvtilrettelæggende gælder, at:

 • 24. og 31. december er fridage
 • 25., 26. december og 1. januar er søgnehelligdage.

Du har fri på de nævnte dage.

Der gives ikke erstatningsfrihed, hvis du i forvejen har fri på dagene.

Kommunalt og regionalt ansatte fysioterapeuter, der er omfattet af arbejdstidsaftalerne

For regionalt og kommunalt ansatte fysioterapeuter, der er omfattet af arbejdstidsaftalerne gælder følgende:

 • 24, 25., 26. december og 1. januar er søgnehelligdage.
 • 31. december er en særlig fridag fra kl. 12.00.
  Dog er den 31. december for fysioterapeuter ansat i Københavns Kommune en almindelig arbejdsdag frem til kl. 17.00. 

Du skal så vidt muligt have fri på de nævnte dage.

En søgnehelligdag tæller med i normtimetallet med din gennemsnitlige daglige arbejdstid.

På den særlige fridag d. 31. december har du fri i videst muligt omfang fra 12.00, og de timer du holder fri tæller også med i normtimetallet.

Hvis du skal arbejde på en af søgnehelligdagene får du en erstatningsfridag på et andet tidspunkt. Der ydes 50% i tillæg pr. time for arbejde på søgnehelligdage.

For arbejde på den særlige fridag nytårsaftensdag efter kl. 12.00 ydes der 42% tillæg pr. time i regionerne og 50% i kommunerne.

Fysioterapeuter ansat på klinikker (privatansatte)

Hvis du er ansat i henhold til Danske Fysioterapeuters basiskontrakt, er den  24. og 31. december fridage med sædvanlig løn, ligesom du har fri på søgnehelligdagene d. 25. og 26. december samt 1. januar.

Øvrige privatansatte vil have fri i henhold til dét, der er aftalt i deres individuelle kontrakt, eller hvad der i øvrigt fremgår af kutyme/gældende praksis på den konkrete arbejdsplads.

Læs mere om arbejdstidsregler for ansatte i regioner

Læs mere om arbejdstidsregler for ansatte i kommuner

Læs mere om Danske Fysioterapeuters basiskontrakt

Del eller udskriv siden
9 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Darlene Kyrø

  Kære Camilla
  Ja, det er korrekt, at timerne fra klokken 12 til 15.30 den 31. december tæller som normtimer.

  Du er velkommen til at henvende dig, hvis du har yderligere spørgsmål. Du kan skrive på ansat@fysio.dk eller ringe på 33 41 46 20.

  Med venlig hilsen
  Darlene Kyrø, forhandlingskonsulent, Danske Fysioterapeuter
 • Darlene Kyrø

  Kære Mille
  Som statsansat har du fri på søgnehelligdage, og der er ikke fastsat andre fridage.
  Der gives ikke erstatningsfrihed, hvis en søgnehelligdag falder på en dag, hvor du i forvejen har fri.

  Du er velkommen til at henvende dig, hvis du har yderligere spørgsmål. Du kan skrive på ansat@fysio.dk eller ringe på 33 41 46 20.

  Med venlig hilsen
  Darlene Kyrø, forhandlingskonsulent, Danske Fysioterapeuter
 • Mille Marwaa

  Hvad med statsansatte?
 • Camilla Hansen

  Skal bare lige forstå det korrekt ift den 31.
  Jeg er ansat regional (sygehus) og arbejder 8-15.30 normalt om tirsdagen - hvis jeg vil have fri hele dagen er det så korrekt at jeg skal bruge afspadsering/ferietimer fra 8-12 og så får jeg stadig timerne fra 12-15.30 som “arbejdet” normtimer eller hvordan skal det forståes ?
 • Helge Sørensen

  Jeg skulle da vist lige have taget lommeregneren i brug!
  8 til 15 er jo ikke 8, men kun 7 timer. Er det den sædvanlige arbejdstid tirsdage, tæller alle 7 timer altså med i normtimeregnskavet for d. 31.12 selv om du er gået hjem kl. 12..
  Venlig hilsen
  Helge Sørensen
  Danske Fysioterapeuter
 • Helge Sørensen

  Kære Kirsten
  Timerne efter kl. 12.00, hvor du holder fri, betragtes som præsteret, og du skal fx. ikke føre dem som afspadseringstimer.
  Arbejder du almindeligvis 8 timer på tirsdage - fx. 8 - 15 - regnes det også tirsdag d. 31.12 med i normtimeregnskabet som 8 timer selvom du er gået hjem kl. 12.
  Håber det hjælper på vej

  Venlig hilsen
  Helge Sørensen
  Danske Fysioterapeuter
 • Kirsten thoke

  Helge, I skriver:

  På den særlige fridag d. 31. december har du fri i videst muligt omfang fra 12.00, og de timer du holder fri tæller også med i normtimetallet.

  Kan du uddybe hvad der menes med at “de timer du holder fri tæller også med i nomtimetallet”? Enten forstår jeg ikke sætningen eller også har jeg helt misforstået noget 🤔

  Kh Kirsten Thoke
 • Helge Sørensen

  Det er ganske korrekt, og det særlige vedrørende Københavns kommune var ikke medtaget i første omgang. Tak for hintet og de skarpe øjne
 • Børge Bo Hansen

  Københavns Kommune: 31. december er en almindelig arbejdsdag.
Indsend kommentar