Studerende fra Absalon er valgt til hovedbestyrelsen

Amalie Bjerre Jørgensen er valgt til posten som studenterobservatør i hovedbestyrelsen.

Der var to kandidater til posten som observatør for de studerende i hovedbestyrelsen. Det blev Amalie Bjerre Jørgensen fra professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde, der fik flest stemmer.

52,6 procent valgte at sætte deres kryds ved Amalie Bjerre Jørgensen, mens 38,4 procent foretrak Karen Margrethe Ausholt fra professionshøjskolen UCL i Odense. 9 procent stemte blankt.

6,5 procent af de omkring 3000 studerende, der er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, deltog i valget.

Det betyder, at Amalie Bjerre Jørgensen fremover deltager i hovedbestyrelsesmøderne i Danske Fysioterapeuter.

Læs Amalie Bjerre Jørgensens valgprogram

Del eller udskriv artiklen
15 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Frank Vinge

  Her i dette klip kan du få info. om udviklingen i Sundhedsvæsenet, det er vigtig viden ift. alle som arbejder i det offentlige skattebedragets hemmelighed: kopier og google: https://youtu.be/9MuUocThZk4
 • Frank Vinge

  Hej Jens Olsen, måske er i bare en lille del af en større Masterplan giver dette her mening ?

  måske dette her er en del af udviklingen som ingen italesætter: Informationsmuren nedbrydes gradvist - i samme tempo øger vores magthavere trykket mod ytringsfriheden. ("Påvirkningspakken").
  Den neo-liberalistiske agenda er i høj grad EUs hjertesag. Det er lige kommet frem, at den berygtede førtidpensions- reform, som Thorning/Mette F. gennemførte med virkning fra 2013, blev til med baggrund i et EU- direktiv og efter pres fra kommissionen. Det samme gælder dagpengereformen. Der er en klar intention om at reducere overførselsindkomster mest muligt og uddele pengene som erhvervsstøtte i stedet. Fælles valuta betyder fælles pengepolitik. Det er en del af den politiske integration. Det der er sket i EU er, at de "lavprodultive" lande, som ikke opfyldte betingelserne for at indtræde i euroen, hvad de øvrige lande udmærket vidste, pludselig fik en stærkt forøget købekraft, hvad især tysk industri har nydt godt af. Regningen er sendt videre til EUs skatteborgere og bankkunder, og dette tyveri vil blive fuldkommengjort med bankpakken.
 • Ann Sofie Orth

  Kære Jens

  Jeres henvendelse til hovedbestyrelsen behandles på næste møde, den 18. marts.

  Venlig hilsen
  Ann Sofie Orth
  Chef for politik & kommunikation
 • Frank Vinge

  Hej Amalie,

  Tillykke med valget til hovedbestyrelsen Bemærk at Bente Sorgenfrey sidder i bestyrelsen i Absalon, ikke noget negativt i den henseende, men hvis du er god til at opsamle data og kigge efter mønstre så vil du opdage at det er Tordenskjolds Soldater som går igen alle vegne, hvis du vil have et godt råd og vil frem i det politiske liv, ja så skal du gøre lige det modsatte af hvad jeg gør, et godt udgangspkt. lær admiralens vise udenad, skyd alle ubehageligheder til hjørne, træk tiden, og hvis du bliver spurgt om noget du ikke ved noget om så svar med det du ved noget om

  ! Informationsmuren nedbrydes gradvist - i samme tempo øger vores magthavere trykket mod ytringsfriheden. ("Påvirkningspakken").

 • Jens Olesen

  Hermed kopi af brev fra fraktionsbestyrelsen af kliniske undervisere til hovedbestyrelsen.

  Klinisk undervisning under pres!


  I bestyrelsen for Fraktionen af kliniske undervisere i fysioterapi ser vi med stigende bekymring på den udvikling der er omkring vilkårene for den kliniske undervisning.
  Tendenser der går i retning af at udvande og måske endda undergrave kvaliteten af uddannelsen af nye fysioterapeuter.

  Dette kan selvsagt hverken være i fagets eller Danske Fysioterapeuters interesse.
  Det er vores håb, at vi med denne henvendelse vil kunne få Danske Fysioterapeuter til at gå aktivt ind i debatten og være med til at kæmpe denne fælles kamp.

  Den primære årsag, der driver udviklingen er besparelser på området.
  Arbejdsgiverne får færre midler til rådighed og tænker derfor i at pålægge de kliniske undervisere andre opgaver end kerneopgaven (at stå for den kliniske undervisning).
  Dermed bliver der mindre kvalitetstid med de studerende, der enten må være mere overladt til sig selv eller gå med som føl hos andre færdiguddannede fysioterapeuter.
  Ud fra et læringsperspektiv er det en uheldig udvikling, der ikke understøtter den studerendes selvstændige handle- og beslutningskompetence.
  I den sidste ende kommer vi derfor til at uddanne stadigt dårligere kvalificerede fysioterapeuter.

  Krybben er også tom på UC´erne, der håndterer dette ved at varsle nedsat betaling til de kliniske undervisningssteder, hvilket er med til at forstærke ovenstående tendens.
  Altså at forringe de kliniske underviseres arbejdsvilkår og dermed indirekte udhule kvaliteten af det udførte arbejde.
  Det medfører endvidere, at flere kliniske undervisningssteder seriøst overvejer at opsige aftalerne med uddannelsen. Mangfoldigheden i udbuddet af kliniske undervisningssteder reduceres derved.
  På landsplan er der også ret store forskelle i honoreringen pr. studerende/pr. praktikuge.
  Vi finder det stærkt uhensigtsmæssigt, at der er et skær af tilfældighed i dette forhold og kunne ønske os en form for harmonisering – der vel at mærke ikke skulle være laveste fællesnævner!

  De kliniske underviseres arbejdsvilkår er under forøget pres.
  Dette er i sig selv bekymrende på baggrund af Danske fysioterapeuters undersøgelse af kliniske underviseres arbejdsforhold fra hhv.2011 og 2017. Der viste det sig, at hver femte underviser oplevede vanskeligheder med at varetage deres funktion da arbejdspladsen ”slet ikke eller kun i mindre grad sikrede, at de ikke havde flere kliniske opgaver end, at de kunne varetage deres underviserfunktion”.

  Det er vores store ønske at ændre denne udvikling og klæde vores kommende kollegaer bedre på til at stå med et selvstændigt behandlingsansvar.
  Og dermed leve op til de forventninger der, særligt i den sundhedspolitiske debat i disse dage, er til vores profession om at kunne løfte opgaven kvalificeret og dermed være en værdig medspiller og samarbejdspartner for lægerne.

  Den kliniske undervisning udgør en væsentlig del af uddannelsen med 42 af 210 ECTS-points.
  Danske Fysioterapeuter har som faglig organisation tidligere vist stor interesse og engagement i dette felt. Senest ved at arrangere konferencen ”Kvalitet i fremtidens kliniske uddannelse og undervisning” på University College Nordjylland i marts 2017.

  Med dette indlæg vil vi gerne rette fornyet fokus på dette område.
  Vi håber på jeres støtte f.eks. i form af debatindlæg, dialog med uddannelsesstederne, lobbyvirksomhed, politisk indflydelse, uddannelsestiltag for kliniske undervisere, øget TR-fokus på de kliniske underviseres arbejdsvilkår eller andre relevante tiltag.

  Vi har i forbindelse med ændringen af eksamensbekendtgørelsen haft god erfaring med at blive inviteret "ind i maskinrummet" hos Danske Fysioterapeuter i form af et strategi/dialogmøde.
  Vi vil meget gerne deltage i noget lignende omhandlende denne problematik.


  Vi ved at I også finder det vigtigt - og vi regner med jer!!


  Med venlig hilsen

  Bestyrelsen i Fraktionen af kliniske undervisere i fysioterapi
 • Jens Olesen

  Ja - man kan endog set i et kritisk neo-marxistisk Frankfurterskole teoriperspektiv Habermas og Agamben samt Rosa med flere undres over, hvorvidt fysioterapeut skolerne efterhånden helt har overtaget tidens politiske neoliberale samfundsstrategi og DJØF diskurs om ensretning af fysioterapi til en dehumaniserende og accelerende samlebåndsproduktion mere, end den ”rigtige” individuelle udviklingsstrategi, at udvikle den enkelte studerende på. Istedet skal de fremover uddannes til, at navigere følelsesmæssigt klogt og klinisk relevant samt evidensbaseret uden at blive stresset i klinisk praksis. Det lærer man først og fremmest i praktikken, hvis der er tid og penge til, at danne og uddanne den enkelte studerende via et ordentligt klinisk vejleder arbejde, hvor den enkelte studerende bringes i ro så de reelt kan lære dette og ikke i stedet farer stresset rundt og stresser patienterne..............

  CVU konstruktionen har fejlet big-time, når den nu drives efter en lean-rationaliseringsstrategier, som en pølse- eller bilfabrik, hvis det oprindelige uddannelsesformål var, at skabe fysioterapeuter der i praktikken lærer, at behandle og hele mennesker - og ikke bare at uddanne fysioterapeuter der kan stå ved samlebåndet.

  Hvis ikke hovedbestyrelsen reagerer skarpt på disse tendenser svigter man både fagets tarv og de studerendes tarv samt i øvrigt på den lidt længere bane også underviserne på CVU´ernes tarv - hvis de da stadig er medlem af Danske Fysioterapeuter.................

  Min påstand er at omkring 90 procent af alle kliniske undervisere er medlem af Danske Fysioterapeuter - mens jeg gætter på at et blot glælder omkring halvdelen af underviserene på skolerne. Det giver et fagpolitisk tvist på ovenstående historie, hvis der således er omkring 300 medlemmer som er klinisk undervisere, som nu risikerer, at komme i rationaliseringsklemmen, hvorimod måske omkring små 200 adjunkter og lektorer, som er medlemmer af DF, allerede sidder i klemmen. En reaktion kunne være at nedsætte en reelt uvildig kommision der skal undersøge og kigge på, hvordan uddannelsen virker samt, hvordan arbejdsmiljøet er for de studerende, samtlige undervisere både på skoleren og i praktikken samt ikke mindst om alle skolepenge bruges til kerneopgaven: uddannelse og ikke konsulenter, mellemledere samt phd uddannelsesforløb, som reelt ikke bidrager direkte til kerneopgaven.

  Jeg er sikker på at sociolog Rasmus Willig på RUC ville være interesseret i opgaven. Læs hans seneste om det offentliges afvæbning af kritik - den illustrerer fint, hvad problemet er med et elitært neoliberalt styre på skolerne. Det er kort sagt at fagligheden og sagligheden sættes udenfor (beslutnings)døren - hvorfor er der f.eks. ikke stærke fysioterapeut rektorer her mere - men blot uddannelsesleder stillinger?
 • Lau Rosborg

  Kære Amalie.
  Tillykke med valget og hjertelig velkommen til HB.
  Som du kan se på denne side og andre fora på de sociale medier er rigelig med emner at forholde sig til. Giv dig god tid til at komme ordentligt ind i arbejdet, jeg glæder mig til at arbejde sammen med dig.
  Mvh
  Lau rosborg
 • Jens Olesen

  Jeg antager at svaret inkluderer at hovedbestyrelsen vil arbejde for ensartede arbejdsforhold og refusionsforhold for kliniske undervisere. Så tak for det. Jeg glæder mig til at læse referatet af hvad hovedbestyrelsen vil gøre ved problemet med ulighed i klinisk undervisning både for studerende og kliniske undervisere.
 • Tina Lambrecht

  Kære Amalie
  Først et stort tillykke med valget. Hovedbestyrelsen og jeg ser frem til at byde dig velkommen og arbejde sammen med dig.

  Til Jens:
  Tak for din henvendelse. Vi har været i kontakt med de involverede parter og er bekendt med forhandlingerne på professionshøjskolerne.
  Det er i alles interesse, at professionshøjskolerne og de kliniske undervisere har de bedst mulige forudsætninger for at tilbyde gode uddannelsesforløb til gavn for fremtidens fysioterapeuter og samfundet.
  Som du selv påpeger, er de nuværende forhandlinger en direkte effekt af regeringens besparelser på uddannelsesområdet. Uddannelserne er allerede beskåret kraftigt gennem mange år. Derfor frygter vi, at det går ud over kvaliteten, at uddannelserne fortsat skal skære. Besparelserne på uddannelsesområdet er bestemt ikke en blomst, der er vokset i vores have.

  Derfor følger Danske Fysioterapeuter også forhandlingerne på uddannelsesområdet ganske nøje og vedbliver at have kontakt med de implicerede parter.

  Mvh
  Tina Lambrecht, formand Danske Fysioterapeuter
 • Stine Bøgh Pedersen

  Tillykke med valget! Jeg ser også frem til at arbejde sammen med dig i hovedbestyrelse.
  Mvh Stine, Regionsformand Region Sjælland
Se flere
Indsend kommentar