Udpegning af fysioterapeutiske repræsentanter til Akkrediteringsnævnet

Der er seks ledige pladser til fysioterapeuter i Akkrediteringsnævnet hos IKAS i forbindelse med akkrediteringen af de private fysioterapipraksisser.
Har du lyst til at deltage i arbejdet med akkreditering af fysioterapipraksisser, er muligheden der nu. Akkrediteringsnævnet har seks ledige pladser til fysioterapeuter. Illustration: iStock.

Danske Fysioterapeuter skal udpege seks repræsentanter til Akkrediteringsnævnet ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) pr. 15. september 2019.

Repræsentanterne skal være med til at træffe afgørelser om akkrediteringsstatus for alle, der skal akkrediteres. 

Den enkelte repræsentant forventes at skulle deltage på ca. 5-6 møder årligt og vil blive honoreret for deltagelsen i møderne. 

Krav til de fysioterapeutiske repræsentanter

  • Bred erfaring inden for fysioterapiområdet
  • Erfaring med kvalitetsudvikling
  • Kendskab til organisationsstrukturerne i sundhedsvæsenet

Send en ansøgning

Lyder det spændende, så send en motiveret ansøgning og CV til Danske Fysioterapeuter, att. Janne Dyrby eller til jd@fysio.dk.

Afsøgningsfrist er den 13. september 2019 kl. 12.

Du kan få yderligere information om arbejdet i akkrediteringsnævnet ved henvendelse til Rikke Marthinsen (IKAS), rm@ikas.dk, telefon: 40 35 69 68 eller Janne Dyrby (Danske Fysioterapeuter) jd@fysio.dk, telefon: 33 41 46 63.

Læs mere i brev fra IKAS

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar