Vil du være de studerendes stemme i hovedbestyrelsen?

Vil du være med til at sikre fokus på de studerendes forhold i Danske Fysioterapeuter? Så har du mulighed for at stille op til posten som observatør i hovedbestyrelsen.
Som observatør i hovedbestyrelsen deltager du også repræsentanskabsmødet, som finder sted hvert andet år. Foto: Jens Wognsen.

Der er 3.000 fysioterapistuderende i Danmark, og de skal have en stemme i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

Det er baggrunden for, at der indkaldes kandidater til observatørposten i hovedbestyrelsen. Forudsætningen for at stille op er, at du er fysioterapeutstuderende på en professionshøjskole, og er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Som observatør i hovedbestyrelsen skal du forvente at deltage i 7-8 hovedbestyrelsesmøder om året, samt i repræsentantskabsmødet, der finder sted hvert andet år. Derudover må der påregnes tid til at læse materiale forud for møderne.

Som observatør i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet modtager man et honorar på omkring 24.500 kroner om året.

Er du interesseret i at stille op til posten, så send en mail med dit navn, adresse og uddannelsessted til: Mikael Mølgaard, mm@fysio.dk

Der er deadline for opstilling til posten 23. januar 2019, og der skal være valgt en observatør 4. februar.

Læs mere om valg til observatørposten

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar