Hvem skal have din stemme?

Så er valget til repræsentantskabet i gang. Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på, kan du tage kandidattesten. Som noget nyt, kan du denne gang vælge mellem 35 såkaldt almindelige medlemmer. Sidste frist for at stemme er 22. juni.
Repræsentantskabsmøde 2018. Foto: Jens Wognsen.

Så er valget og valgkampen skudt i gang, og du har mulighed for at deltage. Der skal vælges medlemmer til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab, og alle stemmeberettigede medlemmer har modtaget en stemmekode på e-mail og i E-boks. Så brug din stemme.

Se hvem kandidaterne er

Der er mange kandidater at vælge i mellem. Der er oprettet et særligt valgsite, hvor du kan læse mere om kandidaterne og deres valgprogram.

Se kandidaterne og deres mærkesager

Almindelige medlemmer på valg

Som noget nyt har såkaldt almindelige medlemmer denne gang mulighed for at stille op. Kandidaterne er ikke medlemmer af en bestyrelse i en region, fraktion eller et fagligt selskab. Eneste forudsætning er, at man har lyst og interesse for arbejdet i repræsentantskabet. Denne mulighed har 35 medlemmer benyttet sig af.

Så mange stemmer har du

Du har mulighed for at stemme på kandidater der er opstillet:

  • Blandt medlemmerne af bestyrelserne for faglige selskaber og fraktioner
  • Blandt såkaldt almindelige medlemmer
  • Blandt medlemmerne i din regionbestyrelse

Du kan stemme på op til 15 kandidater fra bestyrelserne fra de faglige selskaber og fraktioner og op til 5 kandidater blandt såkaldt almindelige medlemmer. Du har mellem 3 og 9 stemmer, afhængig af hvor du bor eller arbejder, i forhold til kandidaterne fra regionsbestyrelserne.

Du kan dog nøjes med at sætte færre krydser, hvis du ikke ønsker at benytte alle dine stemmer.

Medlemmer i Region Sjælland skal ikke stemme på regionale kandidater, da der er fredsvalg i regionen Det vil sige, at der er opstillet lige så mange kandidater, som der er pladser.

Sidste frist for at stemme er mandag den 22. juni klokken 23.59.

Hvis du ikke har modtaget en stemmekode

Hvis du ved en fejl ikke har modtaget en stemmekode med e-mail eller besked i E-boks, har du mulighed for at stemme med Nem-ID.

Afstemningen forestås af Assembly Voting. Hvis du har spørgsmål til afstemningen, kan du sende dem til: valg@fysio.dk

Del eller udskriv siden
2 kommentarer