Kandidater til Det Kollegiale Råd

Der skal vælges tre medlemmer samt tre suppleanter til Danske Fysioterapeuters Det Kollegiale Råd, som skal være med til at sikre gode kollegiale forhold mellem fysioterapeuter.
Foto: iStock

På Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde, som afholdes den 7. november 2020, skal der være valg til Det Kollegiale Råd.

Det Kollegiale Råd har til opgave at behandle klagesager, som er rejst i forhold til en kollegas mulige overtrædelse af de kollegiale vedtægter.

De kollegiale vedtægter har til formål at medvirke til at fremme faget og fysioterapeuters anseelse samt skabe et godt kollegialt forhold fysioterapeuter imellem. Hvis en fysioterapeut oplever, at en kollega handler i strid med de kollegiale vedtægter, kan forholdet indbringes til vurdering i Det Kollegiale Råd.

Det Kollegiale Råd består af tre medlemmer, der vælges af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Et af medlemmerne skal være praktiserende, et medlem offentligt ansat og et medlem skal have særlig indsigt i fysioterapeutiske spørgsmål.

Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, og man kan genvælges 2 gange. Herudover skal vælges tre personlige suppleanter.

Det Kollegiale Råd består i dag af:

  • Susanne Grøn Nielsen, Nordsjællands Hospital (formand)
  • Marit Larsen Bech, Nørager Fysioterapi
  • Tilde Randsborg, Rigshospitalet

Suppleanter er:

  • Jeanette Præstegaard (suppleant for Susanne Grøn Nielsen)
  • Henrik Lauridsen (suppleant for Marit Larsen Bech)
  • Charlotte Larsen (suppleant for Tilde Randsborg)

Susanne Grøn Nielsen og Tilde Randsborg kan ikke genvælges, da de har siddet i 3 valgperioder.

Marit Larsen Bech genopstiller, og Charlotte Larsen, som nu er valgt som suppleant, opstiller til den ledige plads som offentligt ansat medlem.

Henrik Lauridsen genopstiller som suppleant, men Jeanette Præstegaard genopstiller ikke.

Du er velkommen til at ringe til Det Kollegiale Råds sekretær, forhandlingsleder Mads Lythje, på tlf. 3341 4654 for at høre mere om arbejdet.

Hvis du kunne tænke dig at stille op til en plads i Det Kollegiale Råd, bedes du indsende en motiveret ansøgning til Mads Lythje, ml@fysio.dk senest den 30. september 2020.

Læs mere om Det Kollegiale Råd

Del eller udskriv siden
0 kommentarer