Online ph.d.-forsvar: Behov for støtte hos pårørende til personer med demens

Fysioterapeut Trine Holt Clemmensen forsvarer på fredag sin ph.d. om behov for hjælp og støtte hos pårørende til personer med demens. Alle er velkomne til at overvære ph.d.-forsvaret, som foregår via Zoom.
Foto: iStock.

Pårørende til mennesker med demens har ofte en central rolle i at hjælpe med til at sikre sundhed og trivsel hos deres syge pårørende. At være pårørende kan dog være svært, og pårørende til mennesker med demens har forøget risiko for psykisk og fysisk sygdom.

Selvom flere tilbud eksisterer, findes der ikke nogen klare anbefalinger til, hvordan støtte til pårørende tilrettelægges. Samtidig udtrykker pårørende, at de mangler hjælp og støtte i hverdagen. Der er derfor brug for en mere systematisk måde til at hjælpe og støtte pårørende i deres rolle som omsorgsgiver.

Ph.d.-projektet

I Trine Holt Clemmensens ph.d. blev der derfor udviklet et spørgeskema ”The Dementia Carer Assessment of support Needs Tool” (DeCANT) til systematisk vurdering af pårørendes behov for hjælp og støtte, hvor de pårørende selv er med til at identificere det, som kan hjælpe dem.

Den danske titel er ”Spørgeskema om pårørendes behov”. Det består af 25 spørgsmål, som den pårørende selv skal udfylde. Spørgsmålene i DeCANT er baseret på International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (ICF), der tager udgangspunkt i en biopsykosocial tilgang. Som et vigtigt led i udviklingen af spørgeskemaet er der foretaget grundige undersøgelser af pårørendes behov set i et helhedsorienteret perspektiv.

Spørgeskemaet er udviklet til anvendelse i daglig sundhedsfaglig praksis til at facilitere dialog mellem sundhedsprofessionelle og pårørende. Spørgeskemaet kan både anvendes til rettidig identifikation af de pårørendes behov for hjælp og støtte og til igangsætning af støttende indsatser for at sikre pårørendes sundhed og trivsel.

Projektet er udført i samarbejde mellem Institut for idræt og biomekanik, Klinisk biomekanik, SDU og Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer