Ph.d.-forsvar om nyt redskab til udredning af patienter med lænderygsmerter

Fysioterapeut Charlotte Ibsen forsvarer sin ph.d. om et nyt redskab til udredning af patienter med lænderygsmerter. Redskabet skal understøtte de fagprofessionelle i at have en mere biopsykosocial og patientcenteret tilgang til patienterne. Forsvaret foregår på Zoom.
Alle er velkomne til at overhøre Charlotte Ibsens online ph.d.-forsvar den 11. september. Foto: privat.

Fysioteraeput ph.d. Charlotte Ibsens forsvarer fredag den 11. september sin ph.d. om lænderygsmerter. Forsvaret er på engelsk og foregår online på Zoom.

Lænderygsmerter er et komplekst symptom og vurderingen af funktionsevne hos patienter med lænderygsmerter er udfordrende, da biologien spiller sammen med psykologien og den sociale sammenhæng, vi indgår i.

Derfor er der stærk evidens for, at udredning og rehabilitering baserer sig på en biopsykosocial og patientcentreret tilgang. Men evidensen viser også, at det er svært at få den nye tilgang implementeret i klinisk praksis.

Redskab understøtter biopsykosocial tilgang

I et nyt ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health har Charlotte Ibsen udviklet, afprøvet og evalueret et nyt redskab, som skal understøtte de fagprofessionelle i at have en mere biopsykosocial og patientcenteret tilgang til udredning af patienter med lænderygsmerter.

Redskabet består af tre dele: et Patientrapporteret spørgeskema (PRO-LBP), et kliniker-rapporteret instrument (ClinRO-LBP) og en grafisk fremstilling patientens funktionsevne og funktionsevnenedsættelse (Patientprofil).

Redskabet er baseret på International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand (ICF), som er en biopsykosocial model og klassifikation til beskrivelse af funktionsevne og funktionsevnenedsættelse.

Resultatet viser, at involvering af patienter og fagprofessionelle i udviklingsprocessen er vigtigt for at sikre et relevant og meningsfuldt redskab der kan avnedes af både patienter og fagprofessionelle. Endvidere viser redskabet god indholdsvaliditet, herunder god overfladevaliditet.

Resultatet viser også, at redskabet kan understøtte de fagprofessionelle i en mere biopsykosocial og patient-centeret tilgang til udredning. Når udredning foregår ved hjælp af det nye redskab, så oplever patienter at deres svar fra spørgeskemaet bliver anvendt i langt højere grad, ligesom de oplever større grad af fælles beslutningstagning sammenlignet med de patienter, som blev udredt efter vanlig praksis.

Hør forsvaret

Alle er velkomne til at overvære ph.d.-forsvaret, der foregår på engelsk og afholdes på grund af covid-19-pandemien på Zoom.

Tilmeld dig og få tilsendt et link til Zoom ved at sende en mail til Anna Kallias.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer