Vil du være med til at bestemme vejen for Danske Fysioterapeuter?

Der skal vælges fem almindelige medlemmer til repræsentantskabet. Hvis du vil være med til at bestemme, hvordan Danske Fysioterapeuter skal udvikles fagligt og politisk, kan du stille op til valg. Der er deadline 15. maj.
Repræsentantskabet samlet til dialogmøde december 2019. Foto: Carsten Bundgaard

Det er nu, du har chancen. Som noget nyt kan du stille op og blive valgt direkte til repræsentantskabet.

Der er afsat fem pladser til såkaldte almindelige medlemmer, der vil være med til at lægge den faglige og politiske linje for Danske Fysioterapeuter.

Det vil sige, at du ikke behøver være valgt til bestyrelsen i en region, fraktion eller et fagligt selskab for at få en af de fem pladser. Eneste forudsætning er, at du har lyst og interesse for arbejdet i repræsentantskabet.

Ønsker du at stille op til valg, så send en mail med dit fulde navn til valg@fysio.dk. Så hører du nærmere om det videre forløb og valget.

Vi skal have din mail senest 15. maj klokken 10.00.

Når kandidaterne til repræsentantskabet har meldt sig, får alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen mulighed for at stemme.

Valget til repræsentantskabet finder sted i juni måned.  

Læs mere om valget og om at være repræsentant

Del eller udskriv siden
7 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Steffen Bader

  Jeg er helt enig med dig i, at den økonomiske styring af fysioterapeutuddannelsen og professionshøjskolerne er uhensigtsmæssig. Den model udspringer af den NPM tænkning der skyllede ind over den offentlige sektor under Fogh Rasmussen og som Corydon nidkært dyrkede videre. Jeg kan bare ikke se, at det er noget der som sådan ligger i repræsentantskabet at ændre. Enig i at praksisdelen på uddannelserne kunne styrkes - man kan sige, at der generelt er sparet timer - også de teoretiske. Angående for mange studerende - ja det er der muligvis, men ikke de 30% som DF har nævnt. Frafaldet på alle uddannelser er lang større i dag end før og det er større end det DF havde lagt ind som forudsætning for det tal. Derudover synes jeg, at Danske Fysioterapeuter - herunder mig selv, skal være langt mere progressive med nye tiltag. da Folkeskolereformen kom var vi der ikke. Vi ved noget om læring og aktivitet. Det var der en del fra Idrætstudiet, der så før os og lavede projekter. Når det drejer sig om teknologi og innovation kunne vi være langt længere frem. Der er medicinske teknologivirksomheder, der ansætte fysioterapeuter. Det skal understøttes. I stedet for bare at skære ned, så kunne vi også øge fokus på at erobre nyt land. Held og lykke med kandidaturet.
 • Jens Olesen

  Måske skal vi bare sige at jeg ønsker en dialogisk fænomenologisk krops orienteret & kritisk sociologisk reorganisering af fysioterapi uddannelsen;-) ligesom det ville klæde uddannelsen at definere, hvad fysioterapi grundlæggende er?
  Uanset er fysioterapi verdens bedste fag.
 • Jens Olesen

  Det er meget kort sagt en Frankfurter Skole inspireret sociologisk kritik af skolernes økonomi, styrings- og driftsvilkår, hvorfor rammerne herfor må laves om og gennemsigtighed og transparens samt nærdemokrati må genindføres.
  Uddannelsen skal kort sagt danne de studerende - ikke kun uddanne dem - hurtigst muligt.
 • Jens Olesen

  Og en del færre studerende;-)
 • Jens Olesen

  Ja - det har du misforstået. Det er ikke de ansatte jeg klandrer noget.

  Det er måske mere hele organisationen og den neoliberale styring af området, som kræver mindre djøfisering og mere tydelig faglig ledelse samt tilbage til fagets kerneværdier med ro og fordybelse. Herunder mere undervisning i manuelle fag og teknikker samt håndværk naturligvis - herunder ikke mindst tid for underviserne og de studerende til at gøre dette samt til selv - i større grad - at prioritere indholdet i deres timer. Herunder mere praktisk som i norge eventuelt efter autorisationen.
 • Steffen Bader

  Kære Jens Olesen - jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener med, at grunduddannelsen bygger på politisk spin? jeg er lektor ved Fysioterapeutuddannelsen, UCL - jeg synes faktisk at jeg og mine kollegaer arbejder på basis af fysioterapeutiske kerneværdier hver eneste dag, men det har jeg måske helt misforstået??
 • Jens Olesen

  Jeg stiller op fordi jeg ønsker, at medvirke til, at af-bureaukratisere Danske Fysioterapeuter og genindføre solidaritet, nærdemokrati og medmenneskelighed, som kerneværdier i fysioterapi.

  Jeg ønsker, at Dansk Selskab for Fysioterapi får tilført langt flere ressourcer fra Danske Fysioterapeuters såkaldte - politiserende - faglige afdeling - via deres eget årlige budget.

  Jeg ønsker, at grunduddannelsen bygger på fysioterapiens kerneværdier og ikke på politisk spin.

  Jeg ønsker, at Danske Fysioterapeuter sætter patienten i centrum - ikke blot videnskaben.
Indsend kommentar