Vis vejen for fremtidens fysioterapi og ledelse i lederrådet

Vil du være med til at inspirere og rådgive Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse om visioner for fremtidens fysioterapi og ledelse? Så er det nu, du skal søge om en plads i lederrådet hos Danske Fysioterapeuter.
Lederrådets opgave er at styrke Danske Fysioterapeuters arbejde på lederområdet og give bud på fremtidens fysioterapi set fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Foto: iStock

Nu er der snart ledige pladser i lederrådet. En af dem kan blive din, hvis du har erfaring med ledelse og har visioner for ledelse, udvikling og fremtidens fysioterapi.

Lederrådet mødes op til fire hele dage om året og er sammensat af repræsentanter fra såvel det regionale, kommunale, statslige og private område. Sammensætningen skal afspejle de aktuelle ledelsesfunktioner for fysioterapeuter, men må også gerne repræsentere utraditionelle virksomhedsområder.

Lederrådets formål:

  • At inspirere og rådgive hovedbestyrelsen om visioner for fremtidens fysioterapi
  • At rådgive og støtte hovedbestyrelsen i forhold til Danske Fysioterapeuters konkrete lederindsatser
  • At sikre at relevante ledelsesmæssige perspektiver inddrages i politiske indsatser i øvrigt

Udpegning for to år ad gangen

Danske Fysioterapeuter udpeger medlemmerne af lederrådet. Udpegningen foretages i hovedbestyrelsen med indstilling fra lederrådets formand.

Udpegning til rådet gælder i to år. Der holdes op til fire årlige heldagsmøder. Du skal forvente forberedelsestid forud for møderne.

Medlemmerne får til møderne dækket tabt arbejdsfortjeneste og transport jævnfør Danske Fysioterapeuters takster.

Sådan søger du

Har du ledelseserfaring, personaleansvar og visioner for ledelse og udvikling af faget, så send en motiveret ansøgning og cv til Lotte Colberg Olsen, lco@fysio.dk.

Ansøgningsfrist: 9. november 2020, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger om arbejdet i lederrådet fås ved henvendelse til Lotte Colberg Olsen,  33414678, lco@fysio.dk

Læs mere om lederrådet i Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar