33-årig fysioterapeutstuderende vil også i hovedbestyrelsen

Tobias Imfeld, der læser på Absalon i Roskilde, har også meddelt sit kandidatur til posten som studenterobservatør i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Der er nu tre kandidater til posten.
Tobias Imfeld stiller også op til posten som studenterobservatør i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Der er deadline for opstilling til posten den 20. oktober 2021. Foto: Privat.

En tredje kandidat har nu meldt sit kandidatur til posten som observatør for de studerende i hovedbestyrelsen. Tobias Imfeld er 33 år og studerer på Absalon i Roskilde.

Som observatør i hovedbestyrelsen vil han blandt andet arbejde for, at de studerende får større kendskab til Danske Fysioterapeuter, og hvad foreningen kan gøre for de studerende.

Kandidaternes valgprogrammer

Der er nu tre kandidater til posten og de studerende skal derfor tage stilling til, hvem de ønsker som deres repræsentant.

Læs Tobias Imfelds valgprogram

Læs Mathilde Bæk-Larsens valgprogram

Læs Mathias Frederiksens valgprogram

Du kan stadig nå at stille op til posten

Baggrunden for at indkalde kandidater til en observatørpost i hovedbestyrelsen er, at de omkring 3000 fysioterapeutstuderede skal have en stemme i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

Forudsætningen for at stille op er, at du er fysioterapeutstuderende på en professionshøjskole, og er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Som observatør i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet modtager du et honorar på omkring 26.250 kroner om året og forventes at deltage i hovedbestyrelsens møder samt på foreningens repræsentantskabsmøde.

Der er deadline for opstilling til posten den 20. oktober 2021.

Læs interview med den tidligere observatør Amalie Bjerre Jørgensen

Vil du vide mere?

Hvis du har lyst til at stille op, kan du læse mere om posten, og hvad der kræves eller kontakte politisk konsulent Anders Lorentzen på 60 21 87 13 eller all@fysio.dk.

Del eller udskriv siden