Klar til formandsvalg

Nedtællingen til formandsvalget i Danske Fysioterapeuter er begyndt. Derfor kan du nu se al information om valget ét sted.
Senest kl. 12 den 1. januar 2022 skal formandskandidater have meddelt Danske Fysioterapeuter, at de ønsker at stille op. Foto: iStock.

Ønsker du at stille op som formand? Eller er du nysgerrig på at vide, hvordan valget foregår, og hvornår du kan møde kandidaterne til vælgermøder? Så kan du fra i dag se Danske Fysioterapeuters nye valgside og få svar.

Her samler vi al relevant information om formandsvalget, og siden føres naturligvis ajour hele vejen frem mod afgørelsen af valget.

Den nye formand tiltræder 1. april 2022. Formanden for Danske Fysioterapeuter vælges normalt for en periode på fire år. Dog vil perioden denne gang kun være 3½ år som følge af den overgangsordning, der blev besluttet, da repræsentantskabsbet i 2018 valgte, at formandsvalg fremadrettet skal afholdes om efteråret i ulige år for at undgå sammenfald med overenskomstforhandlinger.

Vigtig frist for kandidater

Senest kl. 12 den 1. januar 2022 skal formandskandidater have meddelt Danske Fysioterapeuter, at de ønsker at stille op. Samme dato skal kandidaterne have indsendt en stillerliste, hvor mindst 25 andre medlemmer støtter, at man stiller op.

Som stiller anbefaler man opstillingen af en kandidat. Det betyder ikke, at man forpligter sig til at medvirke i vedkommendes valgkamp eller stemme på dem. For at stå som stiller for en kandidat skal man være ordinært medlem af Danske Fysioterapeuter og have valgret til valget.

Læs mere om valget