Lars Henrik Larsen er også kandidat til formandsposten

Lars Henrik Larsen er kandidat til posten som formand for Danske Fysioterapeuter. Fire kandidater har nu meldt sig, og der kan stadig nå at komme flere.
Lars Henrik Larsen har meldt sig som kandidat til posten som formand for Danske Fysioterapeuter. Foto: Kasper Løjtved.

Lars Henrik Larsen har som den fjerde kandidat meldt sit kandidatur til posten som formand for Danske Fysioterapeuter.

Lars Henrik Larsen er næstformand i Dansk Selskab for Fysioterapi, og i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi og sidder desuden både i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og regionsbestyrelse i Region Midtjylland.

Lars Henrik Larsens valgoplæg mv. vil blive offentliggjort på Danske Fysioterapeuters valgside i starten af januar måned, når fristen for opstilling til formandsposten er udløbet.

Frist for opstilling den 1. januar 2022

Der kan stadig komme yderligere kandidater til formandsposten. Deadline for opstilling er således den 1. januar 2022 kl. 12.

De pt. fire kandidater mødes til tre virtuelle valgmøder i januar måned, hvor du kan lære dem bedre at kende. Du kan allerede nu tilmelde dig valgmøderne, og du kan også være med til at bestemme, hvad formandskandidaterne skal diskutere på møderne.

Læs om de virtuelle valgmøder