Nu kan du tilmelde dig Fagkongres 2022

Deltag i tre dages fejring af faglighed og fællesskab, når vi den 17.-19. marts slår dørene op til Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022.
”Vi har lyttet til evalueringerne fra sidste fagkongres i 2018, og der vil derfor være et særligt fokus på, at alle deltagere får et så konkret og praktisk udbytte af sessionerne som muligt”, siger Janne Dyrby, som er faglig projektleder på fagkongressen. Foto: iStock.

Kom og oplev stemningen, nærværet og det faglige engagement, når vi endelig igen kan mødes face-to-face med fysioterapeuter fra hele landet ved Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022 i Odense. I 2018 deltog mere end 1.200 fysioterapeuter. Vi håber at se mindst lige så mange i 2022.

Fagkongressen er omdrejningspunktet for foreningen og dens medlemmer, når vi over tre dage sammen fejrer vores fag og fællesskab. Her samles vi om spændende faglig inspiration, glædelige gensyn med gamle klassekammerater, tidligere kollegaer, entusiastiske ildsjæle og venner fra nær og fjern. Her kan vi netværke, møde nye samarbejdspartnere, opleve Danmarks måske største samlede udstilling af fysioterapeutiske trænings- og behandlingsudstyr – og ikke mindst feste og danse med god musik til langt ud på natten.

Fokus på konkret og praktisk udbytte

Traditionen tro er fagligheden i højsæde under fagkongressen. I den forbindelse har især medlemmernes bidrag og input, samt relevansen i forhold til anvendelighed i praksis, været et ekstra opmærksomhedspunkt i programmets udformning.

Nu er de allersidste forslag fra foreningens medlemmer så endelig indsamlet og selve programlægningen for fagkongressen er for alvor skudt i gang.

”Vi har lyttet til evalueringerne fra sidste fagkongres i 2018. Denne gang vil der derfor være et særligt fokus på, at alle deltagere får et så konkret og praktisk udbytte af sessionerne som muligt – noget som de efterfølgende kan bruge i den daglige fysioterapeutiske praksis”, siger Janne Dyrby, som er faglig projektleder på fagkongressen.

Hun glæder sig over de mange interessante forslag, der er blevet indsendt fra de faglige miljøer og selskaber. Sessionerne er stort set på plads, og der er bl.a. indsendt hele 113 abstracts til Ph.d. Cup, korte mundtlige præsentationer og posters. De mange forslag står det videnskabelige panel nu over for at skulle kvalitetsbedømme, så det endelige program kan blive lagt.

De første oplægsholdere på programmet

De første oplægsholdere på programmet er også allerede på plads. Vi er bl.a. stolte af at kunne præsentere Lene Vase, der er psykolog, dr. med. og professor ved Aarhus Universitet.

Lene-Vase-fag22.jpg

Til dagligt forsker Lene Vase i, hvordan forventninger og relation til behandleren bidrager til den samlede behandlingseffekt hos personer, der lider af kronisk smerte. Hun undersøger dette i forhold til farmakologiske behandlinger og en lang række ikke-farmakologiske behandlinger såsom  operationer, dybdehjernestimulering, akupunktur, psykoterapi og musik.

På fagkongressen holder Lene Vase et oplæg om ”Non-specifikke faktorer i fysioterapi”. Dette oplæg vil give en indføring i, hvordan såkaldte non-specifikke faktorer såsom behandlingskonteksten, patient-behandler-relationen og patientens forventninger kan bidrage til den samlede behandlingseffekt af f.eks. fysioterapi.

I oplægget vil den nyeste forskning inden for hver af disse faktorer blive gennemgået, og der vil blive lagt op til en diskussion af i hvilket omfang, disse faktorer kan forklare effekten af fysioterapi, og på hvilke måder de kan optimeres i klinisk praksis på en etisk forsvarlig måde.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer