Sådan foregår formandsvalget

Danske Fysioterapeuter skal have ny formand. Der er opstillingsfrist 1. januar kl. 12. Den nye formand tager over 1. april.
Brian Errebo-Jensen bliver konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter fra 1. december og til og med 31. marts.

I det nye år får Danske Fysioterapeuter ny formand. Det står klart efter, at formand Tina Lambrecht på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i august meddelte, at hun stopper som formand med udgangen af november. Da der er under et år til den almindelige valgperiode udløber 1. april, så fastsætter vedtægterne, at Danske Fysioterapeuters næstformand bliver konstitueret som formand resten af valgperioden.

Det er hovedbestyrelsen, der internt har valgt Brian Errebo-Jensen som næstformand. Det betyder, at han bliver konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter fra 1. december og til og med 31. marts. Brian Errebo-Jensen har været næstformand i en årrække, men har meddelt, at han ikke stiller op til posten som formand.

Frist 1. januar.

Der er sidste frist for at meddele, at man ønsker at stille op som formand den 1. januar kl. 12.  For at kunne stille op skal man indsende en stillerliste (se boks) med mindst 25 stillere og indsende den inden fristens udløb. En stiller er et andet ordinært medlem af Danske Fysioterapeuter, der skriver under på, at de støtter, at man stiller op.

Det er Danske Fysioterapeuters medlemmer, der ved direkte afstemning vælger formanden. Der vil inden afstemningen blive holdt en række valgmøder og kandidaterne vil få mulighed for at præsentere sig selv overfor medlemmerne.

Afhængigt af, hvor mange der stiller op og fordelingen af stemmer, så vil der være en eller to valgrunder. Hvis ingen kandidater får over 50% af stemmerne i første runde, så tages en anden valgrunde, hvor man kan stemme på de to kandidater, der har fået flest stemmer.

Den nye formand tiltræder 1. april 2022. Formanden for Danske Fysioterapeuter vælges normalt for en periode på fire år. Dog vil perioden denne gang kun være 3½ år som følge af den overgangsordning, der blev besluttet, da repræsentantskabsbet i 2018 valgte, at formandsvalg fremadrettet skal afholdes om efteråret i ulige år for at undgå sammenfald med overenskomstforhandlinger.

Regionsformænd på valg næste år

Næste år er de fem regionsformænd også på valg. Der er dog endnu længere tid til at beslutte sig for, om man ønsker at stille op. Fristen for opstilling til de poster er den 1. marts 2022 kl. 12. Valgperioden begynder den 1. juli 2022 og er denne gang – ligesom formandens valgperiode – forkortet til 3,5 år. 

For at kunne stille op, skal man samle mindst 25 stillere. Der er links til de stillerlister, man skal bruge i de enkelte regioner nedenfor. Ligesom med formandsvalget, så vil der være en eller to valgrunder, hvis ingen af kandidaterne får mere halvdelen af stemmerne i første runde.

Siger farvel

Tina Lambrecht fortsætter som formand til den 30. november. Hun deltager fortsat i alle de sammenhænge, hun plejer – og benytter lejligheden til at sige farvel til medlemmer og samarbejdspartnere.