Sanne Jensen er også kandidat til formandsposten

Endnu en kandidat har meldt sig til posten som formand for Danske Fysioterapeuter. Der er frist for at stille op den 1. januar 2022 kl. 12.
Sanne Jensen har meldt sig som kandidat til posten som formand for Danske Fysioterapeuter. Foto: Henrik Frydkjær.

Sanne Jensen har også meldt sig som kandidat til posten som formand for Danske Fysioterapeuter.

Sanne Jensen er regionsformand for Danske Fysioterapeuter i Region Midtjylland, og sidder blandt i hovedbestyrelsen og Udvalg for Praksisoverenskomster (UP). Før det arbejdede hun som privatpraktiserende fysioterapeut.

Sanne Jensens valgoplæg mv. vil blive offentliggjort på Danske Fysioterapeuters valgside i starten af januar måned, når fristen for opstilling til formandsposten er udløbet.

Frist for opstilling den 1. januar 2022

Der er nu to kandidater, hvorfor der med sikkerhed skal være kampvalg. Der kan dog stadig nå at komme yderligere kandidater til formandsposten.

Deadline for opstilling er den 1. januar 2022 kl. 12.

For at stille op skal man være ordinært medlem af Danske Fysioterapeuter. Herudover skal man indsende en stillerliste med mindst 25 stillere inden fristens udløb.

Læs mere om det forestående formandsvalg