Specialiseringsrådet søger nye medlemmer

Vil du være med til at vurdere de kommende års specialiseringsansøgninger? Specialiseringsrådet søger lige nu nye medlemmer.
Hvis du vil være med til at vurdere de kommende års specialiseringsansøgninger, så søger specialiseringsrådet nu nye medlemmer. Foto: iStock.

Specialiseringsordningen er fysioterapeuters mulighed for at opnå officiel anerkendelse inden for et af fysioterapiens 10 specialer.

Ordningen udbydes i et samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF), faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter.

Specialiseringsordningen er åben for ansøgning med frist 2 gange årligt, hvor der i snit modtages 20-30 ansøgninger pr. runde. Det er i sidste ende specialiseringsrådet, som afgør udfaldet af de enkelte ansøgninger, med sparring fra de faglige selskaber.

Nu kan du søge om en plads i specialiseringsrådet.

Hvad laver specialiseringsrådet?

Specialiseringsrådet er forankret hos Dansk Selskab for Fysioterapi og: 

Arbejdet i specialiseringsrådet

Specialiseringsrådet udpeges for en 4-årig periode (2022-2025). Rådet mødes 2 gange årligt i forlængelse af hver ansøgningsrunde (forår og efterår).

Møderne er af ca. 3 timers varighed og afholdes som udgangspunkt i Danske Fysioterapeuters lokaler på Holmbladsgade i København.

Læs mere om arbejdet i specialiseringsrådet

Hvem kan søge om at blive medlem af rådet?

Ønsker du at blive kommende medlem af specialiseringsrådet, skal du opfylde én eller flere af følgende kriterier:

  • Forskning: Fysioterapeut (fx ph.d. (studerende), docent, professor) med kendskab til forskning og udvikling i fysioterapi
  • Professionshøjskolerne: Fysioterapeut (adjunkt, lektor, uddannelsesleder etc.) med kendskab til organisering af uddannelsen og indhold i grunduddannelse i fysioterapi
  • Klinisk praksis: Fysioterapeut (gerne specialist) med lang erfaring i klinisk praksis og bredt kendskab til forskellige specialer

På baggrund af de indkomne ansøgninger er det DSF’s bestyrelse, som sammensætter specialiseringsrådet.

Der er frist for ansøgning den 1. februar 2022, og rådet udpeges primo marts af DSF’s bestyrelse.

Første møde i specialiseringsrådet afholdes i april 2022 med behandling af aktuelle ansøgninger.

Læs mere om specialiseringsrådets sammensætning og profil

Del eller udskriv siden
0 kommentarer