Tine Hasselbrinck Madsen er kandidat til formandsposten

Den første kandidat til posten som formand for Danske Fysioterapeuter har meldt sig. Der er frist for at stille op til posten den 1. januar 2022 kl. 12.
Tine Hasselbrinck Madsen har meldt sig som kandidat til posten som formand for Danske Fysioterapeuter. Foto: Kasper Løjtved.

Den første kandidat til posten som formand for Danske Fysioterapeuter har meldt sig.

Tine Hasselbrinck Madsen arbejder til daglig som indlejer hos FysioDanmark Varde. Hun sidder blandt andet i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, er formand for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og er koordinerende SU-medlem.

Tine Hasselbrinck Madsens valgoplæg mv. vil blive offentliggjort på Danske Fysioterapeuters valgside i starten af januar måned, når fristen for opstilling til formandsposten er udløbet.

Frist for opstilling den 1. januar 2022

Der kan stadig nå at komme yderligere kandidater til formandsposten. Deadline for opstilling er således den 1. januar 2022 kl. 12.

For at stille op skal man være ordinært medlem af Danske Fysioterapeuter. Herudover skal man indsende en stillerliste med mindst 25 stillere inden fristens udløb.

Læs mere om det forestående formandsvalg