Valgmøder: Sæt kryds i kalenderen

Danske Fysioterapeuter skal have ny formand – og valget er dit. Derfor inviterer vi til debat med kandidaterne. Du kan være med til at bestemme, hvilke emner en ny formand skal forholde sig til.
Du kan nu tilmelde dig valgmøderne og give input til emner, der skal diskuteres. Foto: iStock.

Til januar er der formandsvalg i Danske Fysioterapeuter.

Selvom fristen for at stille op ikke er udløbet endnu, så ligger det allerede fast, at kandidaterne til posten skal mødes og diskutere med hinanden og medlemmerne, hvilke udfordringer de ser – og ikke mindst hvad de vil gøre ved dem.

Valgmøderne, der afholdes virtuelt, finder sted:

  • Den 18. januar 2022 kl. 17-19
  • Den 20. januar 2022 kl. 17-19
  • Den 25. januar 2022 kl. 17.19

Læs mere og tilmeld dig valgmøderne

I bestemmer emnerne

Som noget nyt vil en del af tiden på de tre valgmøder blive brugt på at diskutere forskellige emner, som er bestemt på forhånd. Der vil dog også være afsat god tid på møderne til at stille andre skriftlige spørgsmål.

Det bliver op til jer som medlemmer at bestemme emnerne.

Du kan give dit input til, hvad det er vigtigst for dig, at kandidaterne diskuterer. Det kunne eksempelvis være opgaveglidning, fremtidens praksissektor, faglig udvikling eller noget helt fjerde.

I uge 2 vil emnerne, der bliver diskuteret på møderne, blive offentligt. 

Det er ikke længere muligt at indsende emner til valgmøderne.

Følg med i formandsvalget