Vil du være de studerendes stemme i hovedbestyrelsen?

Som studerende har du mulighed for at stille op til posten som observatør i hovedbestyrelsen. Observatøren skal medvirke til at sikre fokus på dagsordener, der er vigtige for de studerende.

De fysioterapistuderende skal have en ny observatør i hovedbestyrelsen efter den tidligere observatør, Amalie Bjerre Jørgensen, stoppede efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i august måned.

Derfor indkaldes der nu kandidater til observatørposten i hovedbestyrelsen. Forudsætningen for at stille op er, at du er fysioterapeutstuderende på en professionshøjskole, og er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Der er oprettet en valgside på fysio.dk, hvor man kan læse mere om valget, og hvad det indebærer at stille op til posten. Blandt andet skal man som kandidat lave et valgoplæg ved at svare på en række spørgsmål og deltage på et valgmøde.

Som observatør i hovedbestyrelsen skal du forvente at deltage i 8-10 hovedbestyrelsesmøder om året, samt i repræsentantskabsmødet, der finder sted hvert andet år. Derudover må der påregnes tid til at læse materiale forud for møderne.

Som observatør i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet modtager man et honorar på omkring 26.250 kroner om året.

Hvis du har lyst til at stille op, kan du læse mere om posten og hvad der kræves eller kontakte politisk konsulent Anders Lorentzen på 6021 8713 eller all@fysio.dk.

Der er deadline for opstilling til posten 20. oktober 2021, og der skal være valgt en observatør d. 8. november 2021.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer