Vil du være med til at præge Danske Fysioterapeuters aktiviteter på lederområdet?

Du kan nu ansøge om en plads i lederrådet hos Danske Fysioterapeuter.
Lederrådets opgave er at styrke Danske Fysioterapeuters arbejde på lederområdet og give bud på fremtidens fysioterapi set fra et ledelsesmæssigt perspektiv. Foto: iStock.

Har du visioner for ledelse og for fremtidens fysioterapi og vil du gerne være med til at præge aktiviteterne på lederområdet i Danske Fysioterapeuter?  Så er det nu du skal søge ind i lederrådet.

Lederrådets aktiviteter

Lederrådet har gennem de seneste år været ideudviklere til en række af foreningens indsatser på lederområdet, haft værtskab for flere succesfulde lederkonferencer og aktiviteter på fagkongressen og været inspirerende og rådgivende for Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse i forhold til temaer om ledelse og fysioterapi.  

Rådet er også med til at sikre at relevante ledelsesmæssige perspektiver inddrages i foreningens indsatser og politiske arbejde og samarbejder med foreningens øvrige råd/udvalg på relevante områder.

Hvem møder du?

I lederrådet møder du en bredt sammensat gruppe af ledere, udpeget fra forskellige sektorer, der afspejler de aktuelle ledelsesfunktioner for fysioterapeuter. Men der er også plads til dig, der leder et utraditionelt virksomhedsområde, så længe du beskæftiger fysioterapeuter.

Gitte Arnbjerg er netop er udpeget som ny formand for lederrådet. Om sin kommende rolle siger hun:

”Jeg glæder mig til samarbejdet med rådet og til at være med til at skabe nye bevægelser omkring arbejdet med ledelse og ledernes rolle i forhold til at udvikle fysioterapi-professionen.”

Hvordan fungerer det?

Udpegning gælder i to år. Du skal kunne afsætte tid til op til fire møder /arrangementer med ledermedlemmer om året.

Vi har lært at vi kommer rigtig langt med korte virtuelle møder, men at der også er brug for at ses ”live”. Så vi gør begge dele. Derudover forventer vi, at du så vidt muligt deltager på lederkonferencen, som du er med til at sætte retningen for.  

Sådan søger du

Har du ledelseserfaring, personaleansvar og visioner for ledelse og udvikling af faget så send motiveret ansøgning og cv til ledelseskonsulent Lotte Colberg Olsen, lco@fysio.dk  Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist: 8. november 2021, kl. 12.00.

Vil du vide mere om arbejdet i lederrådet før du søger, så ring eller skriv til  Lotte Colberg Olsen, tlf: 33 41 46 78 mail: lco@fysio.dk

Læs mere om lederrådet i Danske Fysioterapeuter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer