1,8 mio. kr. uddelt til forskning og praksisudvikling med relevans for praksissektoren

Fysioterapipraksisfonden har ved anden runde i 2021 uddelt 1.873.648 kr. til fire forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter.
Fysioterapipraksisfonden er nedsat af overenskomstens parter, dvs. Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Danske Fysioterapeuter, og uddeler hvert år 3 mio. kr. Foto: iStock

Fysioterapipraksisfonden uddeler hvert år ca. 3 mio. kr. til forsknings- og kvalitetsudviklingsprojekter med relevans for praksissektoren.

Fonden uddeler også midler til videreuddannelse af praktiserende fysioterapeuter.

Fonden modtog i efteråret i alt 11 ansøgninger: 10 ansøgninger til kvalitets- og forskningsprojekter og en ansøgning til puljen regionale kvalitets- og forskningsprojekter.

Ud af de 11 ansøgninger modtog fire projekter støtte. 

Støtten gik til projekter af Mikkel Bek Clausen, Steen Vendeløkke Olsen, Søren T. Skou og Victor Ladegourdie.

Læs om de fire projekter her:

Mikkel Bek Clausen

Mikkel Bek ClausenMikkel Bek Clausen tildeles 593.232 kr. til forskningsprojekt "Optimized Framework for Delivery of Exercise-interventions in Primary and Secondary Care for Subacromial Pain Syndrome – A Mixed Methods Study.”

Studiet skal udvikle rammerne for implementering af evidensbaserede retningslinjer for subakromielt smertesyndrom med inklusion af praksissektoren.

Mikkel Bek Clausen fortæller:

”Bevillingen bidrager til, at praksissektoren kan sikre rammer for behandlingen, der understøtter patienternes mulighed for at gennemføre et træningsbaseret behandlingsforløb i overensstemmelse med de kliniske retningslinjer. Overordnet set kan effekten af vores træningsbaserede behandlinger jo kun udnyttes til fulde, i det omfang træningen rent faktisk gennemføres.”

Steen Vendeløkke Olsen

Steen Vendeløkke OlsenSteen Vendeløkke Olsen tildeles  572.936 kr. til projektet "Evaluering af en ny fysioterapeutisk biopsykosocialt orienteret behandling af patienter med vedvarende muskel-skelet lidelser i primærsektoren. En prospektiv mixed-methods kohorteundersøgelse".

Studiet skal med en data drevet bio-psyko social mestrings og alliance metode undersøge 400 patienter. Målgruppen er patienter der har haft deres problem længere end 3 måneder.

Steen Vendeløkke Olsen fortæller:

”Bevillingen bidrager til, at praksissektoren får et datadrevet videns baseret værktøj der kan anvendes i behandlingen af patienten. Værktøjet er udviklet til at hjælpe terapeuten med at komme hele vejen rund om patientens situation. Vi kalder dette for en Bio-psyko-socialt mestring og alliance tilgang.”

Søren T. Skou

Søren T. SkouSøren T. Skou tildeles 203.800 kr. til forskningsprojekt ”Patienter med multimorbiditet i fysioterapipraksis: Fysioterapeuters og patienters oplevelse af behov, behandling og samarbejde – et kvalitativt studie”.

Projektet skal afdække hvordan patienterne forholder sig til fysioterapi og hvordan fysioterapeuterne forholder sig til patienter med multimorbiditet, herunder hvilken behandling der skal til. Anna Bernhardt, Cand.Scient. i Idræt og Sundhed, fysioterapeut skal udføre det praktiske i projektet.

Søren Skou fortæller:

”Multisygdom er af god grund udnævnt som den største udfordring for sundhedsvæsenet i fremtiden. Bevillingen bidrager til en større forståelse for multisygdom i praksissektoren, hvilket kan være medvirkende til udvikling af bedre og mere individuelt tilpassede behandlinger, der kan implementeres i praksis.”

Victor Ladegourdie

Victor LadegourdieVictor Ladegourdie tildeles kr. 503.680 kr. til et regionalt kvalitetsudviklings-projekt ”Genoptræn|dk i fysioterapipraksis”.

Projektet er en større afprøvning af Genoptræn|dk, herunder digitalisering, dialogværkstøj og digital monitorering. Projektet beskriver, at det kan afhjælpe sektorovergange og sikre digital kommunikation på tværs af sektorer.

Victor Ladegourdie fortæller:

”Det er vores mål, at den interaktive tilgang kan være et dynamisk bidrag til interaktion mellem fysioterapeut og patient. Ambitionen er, at man via appen kan fremme et projektorienteret forløb og en afsøgning af potentialet for prodata, som kan medvirke til, at vi fremadrettet kan få inspiration til at udvikle behandlingsforløb og pakkeforløb til fordel for patienterne i fysioterapipraksis. Genoptræn|dk er, udover at være et redskab til at skræddersy rehabiliteringsstrategier til patienter i hjemligt regi, også et tiltag til at imødekomme mulighed for fysioterapi, hvis man ikke kan møde fysisk op på klinikken.”

Del eller udskriv siden
4 kommentarer