Få styr på reglerne for arbejdstid til jul og nytår

Når du er ansat i en kommune eller region, har søgnehelligdagene betydning for dit arbejde i perioden mellem jul og nytår. Læs hvilke regler der gælder.
Foto: iStock.

Højtiden omkring jul og nytår giver anledning til spørgsmål om arbejdstidsreglerne for søgnehelligdage og særlige fridage. Der er forskellige bestemmelser om fridagene afhængigt af dine ansættelsesvilkår.

Hvis du er omfattet af den kommunale eller regionale arbejdstidsaftale

Der er to søgnehelligdage omkring jul og nytår i år, nemlig juleaften (lørdag) og 2. juledag (mandag). Det har konsekvenser for planlægningen af arbejdstiden.

Samlet vil de fleste i praksis have fri fra den 24. december til og med den 26. december, og hen over nytårsweekenden, og skal have yderligere have placeret en fridag i arbejdsplanen for juleperioden.

Juleaften og 2. juledag

Juleaften (lørdag) vil typisk give en ekstra fridag, mens 2. juledag typisk vil blive afviklet på dagen (mandag)

Søgnehelligdagsfriheden for 2. juledag (mandag) afvikles på selve dagen med mindre, du skal arbejde.

Skal du arbejde den 24. og/eller 26. december, får du én eller to fridage på et andet tidspunkt i den periode, der rækker hen over jule- og nytårsperioden.

1. juledag og 1. nytårsdag

1. juledag og 1. nytårsdag falder på søndage, og har derfor ikke status af søgnehelligdag, men ”blot” en helligdag. Du får derfor kun erstatningsfri for 1. juledag og 1. nytårsdag, hvis du skal arbejde.

Nytårsaftensdag (lørdag den 31. december)

Nytårsaftensdag er en særlig fridag fra kl. 12 (for alle undtagen Københavns kommune).

Der gives ikke erstatningsfrihed, hvis du i forvejen har fri, hvad der typisk vil være tilfældet.

De fleste skal have fri, mens de, der må arbejde, får søndagstillæg for arbejdstimerne efter 12.00.

I Københavns kommune er dagen en almindelig arbejdsdag frem til kl. 17.00.

Hvis du er kommunalt ansat og selv tilrettelægger egen arbejdstid

Som selvtilrettelæggende har du altid fri på søgnehelligdage.

Den 24. og 31. december er altså fridage hele dagen.

Der gives ikke erstatningsfrihed hvis du i forvejen har fri på dagen, fx når den 24. og 31. december falder på en lørdag.

Du har altså i praksis fri fra den 24. til og med den 26. december, og hen over nytårsweekenden til og med 1. januar.

Læs mere om arbejdstid for kommunalt ansatte

Læs mere om arbejdstid for regionalt ansatte