Hvem skal have din stemme?

Valget til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab er i gang. Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på, kan du tage en kandidattest. Sidste frist for at stemme er den 15. juni.
Det er de 65 medlemmer af repræsentantskabet, som lægger den politiske line for, hvordan Danske Fysioterapeuter skal udvikle sig fagligt, politisk og organisatorisk. Du kan være med til at bestemme, hvem der skal sidde i repræsentantskabet. Foto: Carsten Bundgaard.

Så er valget og valgkampen til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab skudt i gang.

Afstemningen lukker kl 23.59 onsdag d. 15. juni, afgiv din stemme her: https://nemid.assembly-voting.com/fysio-rep2022

Alle stemmeberettigede medlemmer har modtaget en stemmekode på e-mail, og senere på ugen vil stemmeberettigede desuden modtage besked om valget via e-Boks. 

Du kan stemme på kandidater opstillet blandt alle medlemmer, regionalt og blandt faglige selskaber og fraktioner.

Se hvem kandidaterne er

Der er mange kandidater at vælge i mellem. Der er oprettet et særligt valgsite, hvor du kan læse mere om kandidaterne og deres valgprogram.

Hvis du er i tvivl om, hvem du skal sættes kryds ved, kan du tage kandidattesten. Kandidaterne har besvaret 10 spørgsmål om faget, professionen og foreningen.

Se hvem, der stiller op til valget, og hvilke mærkesager de har

Tag kandidattesten og se, hvilke kandidater du er mest enig med

Så mange stemmer har du

Du har mulighed for at stemme på kandidater der er opstillet:

  • Blandt medlemmerne af bestyrelserne for faglige selskaber og fraktioner
  • Bland såkaldt almindelige medlemmer
  • Blandt medlemmerne i din regionbestyrelse

De såkaldt almindelige medlemmer er kandidater, der ikke nødvendigvis er medlem af en bestyrelse i en region, fraktion eller et fagligt selskab.

Eneste forudsætning er, at man har lyst og interesse for arbejdet i repræsentantskabet. Denne mulighed har 17 medlemmer benyttet sig af.

Du kan stemme på op til 2 kandidater fra bestyrelserne fra de faglige selskaber og fraktioner og op til 5 kandidater blandt såkaldt almindelige medlemmer. Du har mellem 3 og 9 stemmer, afhængig af hvor du bor eller arbejder, i forhold til kandidaterne fra regionsbestyrelserne (Hovedstaden 9, Midtjylland 7, Nordjylland 3 og Syddanmark 7)

Du kan dog nøjes med at sætte færre krydser, hvis du ikke ønsker at benytte alle dine stemmer.

Medlemmer i Region Sjælland skal ikke stemme på regionale kandidater, da der er fredsvalg i regionen Det vil sige, at der er opstillet lige så mange kandidater, som der er pladser.

Sidste frist for at stemme er onsdag den 15. juni klokken 23.59.

Suppleringsvalg for faglige selskaber og fraktioner

Der er 15 pladser forbeholdt kandidater fra faglige selskaber og fraktioner. Ved opstillingsfristen udløb var der imidlertid kun indkommet 13 kandidater.

Der afholdes derfor suppleringsvalg for at få de sidste to pladser besat. Det er derfor at du denne gang kun kan stemme på 2 kandidater fra bestyrelserne fra de faglige selskaber og fraktioner. Til suppleringsvalget har meldt sig 5 kandidater.

De 13 kandidater valgt ved fredsvalg er:

Navn Opstillet af…
Bente A S Andersen Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF)
Bo Egebjerg Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark (PF)
Lars Damsbo Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF)
Lars Engelst  Fraktionen af Kliniske Undervisere i Fysioterapi
Louise Søllingvraa Madsen Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi
Mark Bjerre Dehnhardt Lehmann Ebbesen Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter (EFPF)
Mathias Holmquist Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi
Morten Høgh Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi
Nils-Bo de Vos Andersen Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning
Poul Gørtz Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark (PF)
Rasmus Gormsen Hansen Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi
Sine Secher Mortensen Dansk Selskab for Neurologisk Fysioterapi
Tina Franzen Rank  Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark (PF)

Der er indgået valgforbund mellem Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark, Fraktionen af Danske ridefysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Test og Træning.

 

Hvis du ikke har modtaget en stemmekode

Hvis du ved en fejl ikke har modtaget en stemmekode med e-mail eller besked i via e-Boks, har du mulighed for at stemme med NemID.

Her kan du stemme med NemID 

Afstemningen forestås af Assembly Voting. Hvis du har spørgsmål til afstemningen, kan du sende dem til: valg@fysio.dk

 

Del eller udskriv siden
9 kommentarer