Stil op til posten som formand for en region

De fem regioner i Danske Fysioterapeuter skal vælge nye formænd, og det er nu, du har mulighed for at stille op.
Danske Fysioterapeuter har 5 lokale regioner. Regionerne har en bestyrelse, som varetager medlemmernes lokale interesser. Nu kan du stille op til formandsposten i din region. Illustration: Istock.

Har du lyst til at stille op som formand for din region, skal du melde dig inden 1. marts.

For at blive opstillet skal du være medlem af foreningen og have en udfyldt stillerliste med minimum 25 stillere. Siddende formænd, der genopstiller, er dog undtaget fra dette krav.

Som formand for en region er du valgt for en periode på tre et halvt år, hvor du er fuldtidshonoreret til at udføre politisk arbejde for foreningen.

Regionsformændene understøtter således hovedbestyrelsen og formandskabet i deres bestræbelser på at varetage medlemmernes interesser og har samtidig en selvstændig opgave i at sikre inddragelse og medlemsdemokrati i den enkelte region.

Er der mere end en kandidat, vil alle medlemmer få mulighed for at stemme på en kandidat i perioden fra 21. marts til den 30. marts. Såfremt en enkelt kandidat ikke opnår mere end 50 procent af de afgivne stemmer, følger der herefter en anden afstemningsrunde, der løber fra 4. april til 11. april.

De nyvalgte formænd for regionerne tiltræder den 1. juli.

Hent stillerlister

Stillerblanketterne skal indsendes, inden fristen for opstilling udløber den 1. marts 2022 kl. 12.00 til Danske Fysioterapeuter, Holmbladsgade 70, 2300 København S, att. Bente Molberg – eller scannet pr. mail til bm@fysio.dk.

Stillerliste til regionsformand i Nordjylland

Stillerliste til regionsformand i Midtjylland

Stillerliste til regionsformand i Syddanmark

Stillerliste til regionsformand i Sjælland

Stillerliste til regionsformand i Hovedstaden

 

Se regionernes hjemmesider

Del eller udskriv siden
0 kommentarer