Valg til sektionsbestyrelserne er i gang

Nu kan du stemme til bestyrelsesvalget i de to sektioner i Danske Fysioterapeuter: Arbejdsgiversektionen og sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.
Du kan stemme til sektionsbestyrelsesvalget fra torsdag den 28. april frem til søndag den 8. maj 2022 klokken 23.59. Foto: iStock.

Er du privatansat, lejer, selvstændig uden arbejdsgiveransvar, kommunalt ansat, regionalt ansat eller arbejdsgiver med tilknytning til praksisoverenskomsten og medlem af Danske Fysioterapeuter, har du nu mulighed for at stemme til sektionsbestyrelsesvalget.

Valg til arbejdsgiversektionens bestyrelse

Arbejdsgiversektionens bestyrelse er sammensat af syv medlemmer. De to pladser skal besættes af arbejdsgivere, der virker uden tilknytning til overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). De øvrige fem pladser besættes af arbejdsgivere, der virker med tilknytning til overenskomsten.

Der er ingen kandidater opstillet til de to pladser for arbejdsgivere uden tilknytning til praksisoverenskomsten, mens der er fem kandidater opstillet til de øvrige fem pladser. Selvom antallet af kandidater er lig antallet af pladser skal der derfor gennemføres en valghandling.

Det skyldes, at der på det seneste repræsentantskabsmøde blev besluttet, at der fremover skal være forskudte valgperioder i sektionsbestyrelserne. Kun tre af de fem kandidater, der vælges i 2022, kan komme til at sidde den fulde periode på to år, den anden halvdel vil blive valgt for en et-årig periode.

Det er besluttet, at de valgte bestyrelsesmedlemmer, der opnår den største andel af de gyldige afgivne stemmer ved valget, tildeles den to-årige periode. Denne ordning er alene gældende for valget i 2022.

Se de opstillede kandidater til bestyrelsen for arbejdsgiversektionen 

Valg til bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

Der er ti pladser i bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS). Pladserne er fordelt mellem privatansatte (to pladser), lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (to pladser), kommunalt ansatte (to pladser), regionalt ansatte (to pladser), statsansatte (en plads) og studerende (en plads).

Da der kun er en kandidat til den statslige plads er kandidaten (Gitte Frydenlund) valgt ved fredsvalg. Der har ikke meldt sig nogen kandidat blandt de studerende, hvorfor der ikke afholdes valg for denne gruppe. Der er valg blandt de øvrige grupper i SALS.

På seneste repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at der fremover skal være forskudte valgperioder i sektionsbestyrelserne. Kun halvdelen af de kandidater, der vælges i 2022, kan komme til at sidde den fulde periode på to år, den anden halvdel vil kun blive valgt for en et-årig periode. Det er besluttet, at de valgte bestyrelsesmedlemmer, der opnår den største andel af de gyldige afgivne stemmer ved valget, tildeles den to-årige periode.

Selvom antallet af kandidater i de fire grupper er lig antallet af pladser (2) skal der derfor gennemføres en valghandling, hvor der normalt vil være tale om fredsvalg. Denne ordning er alene gældende for valget i 2022.

Se de opstillede kandidater til bestyrelsen for SALS

Sådan stemmer du

Torsdag den 28. april 2022 er der sendt mail ud med et personligt link, der giver dig adgang til at stemme til sektionsbestyrelsesvalget. Du får adgang til stemmesedlen ved at aktivere linket. Herefter kan du afgive din stemme.

Du har mulighed for at stemme frem til søndag den 8. maj 2022 klokken 23.59.

Hvis du ikke har modtaget en mail med link til afstemningen, beder vi dig kontakte os på valg@fysio.dk.

Hvem kan stemme?

Det er arbejdsgivere med tilknytning til praksisoverenskomsten, privatansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, kommunalt ansatte og regionalt ansatte, der har mulighed for at stemme. Studerende, statsansatte og arbejdsgivere uden tilknytning til praksisoverenskomsten skal ikke stemme.

Ifølge Danske Fysioterapeuters vedtægter skal man have været medlem en måned, for at være stemmeberettiget.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer