Ny frist for opstilling: Gør en forskel for de studerendes forhold

Hvordan sikrer vi fokus på de studerendes forhold i Danske Fysioterapeuter? Det gør vi ved at have en engageret fysioterapeutstuderende i hovedbestyrelsen, som kan tale de studerendes sag.
Der er deadline for opstilling til posten som studenterobservatør i hovedbestyrelsen den 1. februar 2023.

Det er nu, at du skal søge posten som studenterobservatør i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. En post, der både er lærerig og udfordrende, og samtidig er med til at sikre, at der er politisk fokus på forholdene for de mange fysioterapeutstuderende i Danmark.

Hvis det er noget for dig, så har du nu mulighed for at stille op til posten som studenterobservatør. Du kan sende din opstilling senest 1. februar.

Arbejdet som observatør

Som observatør i hovedbestyrelsen skal du deltage i 7 – 8 hovedbestyrelsesmøder om året, samt i repræsentantskabsmødet, der finder sted hvert andet år, næste gang i 2024. Derudover skal der læses materiale forud for møderne.

Som observatør i hovedbestyrelsen og repræsentantskabet modtager man et honorar på omkring knap 27.000 kr. om året.

I den seneste periode har Tobias Imfeld været studenterobservatør i hovedbestyrelsen:

”Der er blevet lyttet til mig som repræsentant for de studerende. Der er helt klart muligheder for indflydelse. For mig har det være lærerigt at komme helt tæt på det samspil der er mellem fysioterapi faget og fagforeningen.”

Tobias Imfeld er ved at afslutte sin uddannelse som fysioterapeut og genopstiller derfor ikke til posten.

Hvem repræsenterer studenterobservatøren?

Der er cirka 3.000 fysioterapeutstuderende i Danmark, og de skal have en stemme i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse. Det er baggrunden for, at der indkaldes kandidater til observatørposten i hovedbestyrelsen.

Forudsætningen for at stille op er, at du er fysioterapeutstuderende på en professionshøjskole, og er medlem af Danske Fysioterapeuter.

Forlænget deadline for opstilling

Efter den oprindelige frists udløb er posten endnu ikke besat. Deadline for opstilling er derfor forlænget, så du kan nå at stille op. Fristen for opstilling er den 1. februar 2023.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer