Nu kan du stille op som kandidat til sektionsbestyrelserne

Vil du være med til at forme arbejdsmarkedet for fysioterapeuter? Så har du nu muligheden for at stille op til bestyrelsen i én af de to sektioner i Danske Fysioterapeuter. Sektionerne varetager interesser for både ansatte, lejere, selvstændige uden arbejdsgiveransvar og arbejdsgivere.
Vi skal modtage dit kandidatur senest den 15. maj klokken 23.59, hvis du vil stille op som kandidat til sektionsbestyrelserne. Foto: iStock.

Interesserer du dig for det fysioterapeutiske arbejdsmarked, og vil du være med til at præge udviklingen af fysioterapeuters arbejdsforhold og vilkår? Så kan du nu melde dig til bestyrelsen for enten Sektionen for arbejdsgivere eller i Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Som medlem af Danske Fysioterapeuter er du automatisk medlem af én af sektionerne, og om kort tid skal der være valg til sektionernes bestyrelser. Derfor har du nu muligheden for at stille op som kandidat til din sektionsbestyrelse.

10 ledige pladser på valg i 2024

Ved valget skal der vælges 10 personer til de 2 bestyrelser, heraf skal 6 vælges til sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, mens 4 skal vælges til sektionen for arbejdsgivere.

Bestyrelsen i Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar består samlet set af 10 personer, der er fordelt med 2 pladser til privatansatte, 2 pladser til lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, 2 pladser til kommunalt ansatte, 2 pladser til regionalt ansatte, 1 plads til en statslig ansat og 1 plads til en studerende. Følgende pladser skal besættes ved valget: 1 privatansat, 1 lejer eller selvstændig uden arbejdsgiveransvar, 1 kommunalt ansat, 1 statslig ansat og 2 regionalt ansat. Den ene regionale plads er pt. vakant, hvorfor valgperioden kun er for 1 år.  

Bestyrelsen i Sektionen for arbejdsgivere består af 7 personer fordelt med 2 pladser til arbejdsgivere, der ikke er tilknyttet overenskomsten med Regionernes Lønnings- og Takst Nævn (RLTN) og 5 pladser til arbejdsgivere, der har overenskomst med RLTN. Følgende pladser skal besættes ved valget: 3 arbejdsgivere med tilknytning til overenskomsten med RLTN, og 1 arbejdsgiver uden tilknytning til overenskomsten med RTLN.

Valgperioden for valgte medlemmer til sektionsbestyrelserne er på 2 år, hvilket betyder, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer udpeges for perioden 2024-2026.

Hvis man som kandidat ikke opnår valg, vil man i stedet blive tildelt rollen som suppleant. Suppleanter vælges ligeledes for en 2-årig periode.

Sådan stiller du op til sektionsbestyrelserne

Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet i sektionerne, skal du sende en mail til valg@fysio.dk.

I mailen skal du angive dit navn. Hvis du er arbejdsgiver, skal du desuden skrive, om du er tilknyttet overenskomsten med RLTN – eller ej.

Hvis du er ansat, lejer eller selvstændig uden arbejdsgiveransvar, skal du skrive, hvilken sektor du tilhører.

Vi skal modtage dit kandidatur senest den 15. maj klokken 23.59 

Når du har indsendt dit kandidatur, modtager du en mail med et link fra os til en formular på fysio.dk, hvori du motiverer dit kandidatur, og vedlægger et foto af dig selv. Formularen skal senest være udfyldt den 20. maj.

Valget til sektionsbestyrelserne

  • Torsdag den 30. maj vil alle stemmeberettigede medlemmer af Danske Fysioterapeuter få tilsendt en mail, hvor de kan tilgå valget til sektionsbestyrelserne. Beskrivelserne af kandidaterne vil fremgå af linket i valg-mailen.
  • Valget slutter torsdag den 13. juni. Resultaterne vil blive offentliggjort den 14. juni. De kandidater, som ikke bliver valgt til bestyrelsen, vil blive suppleanter.