Politikernes honorarer

Se hvad Danske Fysioterapeuters formand, regionsformænd og hovedbestyrelsesmedlemmer får i løn.

Pr. 1. oktober 2022 er honorarerne (årligt, inkl. pension):

  • Formand: 1.247.375 kr
  • Regionsformænd: 679.060 kr.
  • Hovedbestyrelsesmedlemmer: 53.862 kr. 

Satser pr. 1. januar 2022. 

Honorar ved fratrædelse

Fuldtidshonorerede politikere modtager honorar efter deres fratræden eller manglende genvalg efter følgende takster:

  • 0-6 måneders funktionstid: 1 måneds honorar
  • 6 måneder - 3 års funktionstid: 3 måneders honorar
  • 3-6 års funktionstid: 4 måneders honorar
  • 6-9 års funktionstid: 5 måneders honorar
  • 9 års funktionstid eller mere: 6 måneders honorar

Ved fratræden efter periode på henholdsvis 12 år, 15 år eller 18 år udbetales derudover et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders honorar.

Del eller udskriv siden