CV - Jeanette Præstegaard

Kandidat til formandsposten i Danske Fysioterapeuter 2022.

Uddannelse og erhvervserfaring

Titler: Dr.Med.Sc., M.Sc., lektor, fysioterapeut og projektleder

 • Uddannet fysioterapeut i 1991, MSc i 2001, og Dr.Med.Sc. i 2014.
 • Siden 2016 ansat som docent ved Professionshøjskolen Absalon, Center for Ernæring og Rehabilitering.

Jeg har mere end 20 års erfaring med udviklingsarbejde, planlægning, undervisning, vejledning, eksamination og evaluering af fysioterapeutstuderende samt andre sundhedsprofessionelle, inkl. master- kandidat- og ph.d. studerende.

Jeg har mere end 15 års erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde inden for det social- og sundhedsprofessionelle område.

Tillidshverv & netværk

Jeg besidder flere tillidshverv, herunder:

 • Siden 2018 medlem af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse
 • Siden 2017 medlem af Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelse i hovedstaden
 • Siden 2010 medlem af TR-rådet
 • Siden 2021 medlem af Udvalget for Praksisoverenskomster
 • Siden 2014 reviewer i otte internationale peer-reviewed tidsskrifter
 • Siden 2013 medlem af bedømmelsesudvalg af lektoransættelser og siden 2020 af bedømmelsesudvalg af docenter
 • Siden 2002 medlem af professionshøjskolernes censorkorps og siden 2012 Københavns Universitets censorkorps
 • Siden 2018 medlem af REHPA’s Advisory Board og
 • Siden 2020 bestyrelsesmedlem på et bosted.

Jeg har desuden i 12 år været medlem af foreningens etiske udvalg, og har været medlem i flere arbejdsgrupper fx udvikling af efteruddannelseskurser, specialistordningen for fysioterapi til børn samt kollegialt råd.

Jeg er medlem af flere faglige netværk og ledernetværk, herunder EGN-ledernetværk, Critical Physiotherapy Network og ekspertgruppen omkring Hvidbog om Rehabilitering 2.0.

Publikationer

Jeg har publiceret 20 videnskabelige artikler, og har to artikler i submit. Herudover har jeg forfattet 15 kapitler til lærerbøger inden for fysio- og ergoterapi og videnskabelige metoder, flere evalueringsrapporter, diverse debatindlæg på skrift og lyd samt givet keynote-speaks og mundtlige oplæg på videnskabelige konferencer. Endelig har jeg ledet udviklingsarbejdet omkring klinisk ræsonnering i fysioterapi og KRIF-skabelonen, som de studerende undervises efter.

Yderligere har jeg erfaring med fondsansøgning, budgettering, hjemtagning og regnskab i forbindelse med små som store (mio+) projekter.

Personligt

Jeg er 57 år og gift med Frank. Sammen har vi fire døtre, svigersønner og 3 børnebørn, og et på vej J

Jeg arbejder engageret, visionært, selvstændigt, vedholdende og resultatorienteret.

Jeg taler og skriver engelsk og tysk.

Valgside på Facebook

Profil på Facebook

Profil på LinkedIn

Del eller udskriv siden