”Vi har et stærkt brand, men vi har også et uforløst potentiale”

Interview med Jeanette Præstegaard - Kandidat til formandsposten i Danske Fysioterapeuter 2022.
”For mig at se er Danske Fysioterapeuter en forening af professionelle medlemmer, der leverer klasse fysioterapi til samfundets borgere. Vi har et stærkt brand, men vi har også et uforløst potentiale, og det vil jeg gøre noget ved,” siger Jeanette Præstegaard, kandidat til formandsposten i Danske Fysioterapeuter.

Danske Fysioterapeuterne skal sætte sig i spil som en leverandør af løsninger til bedre sundhedsfremme og forebyggelse i det danske samfund. Det er Jeanette Præstegaards ambition, hvis hun bliver valgt som formand.

”For mig at se er Danske Fysioterapeuter en forening af professionelle medlemmer, der leverer klasse fysioterapi til samfundets borgere. Vi har et stærkt brand, men vi har også et uforløst potentiale, og det vil jeg gøre noget ved. Jeg vil sætte fysioterapi på den politiske dagsorden på det sociale felt, det sundhedspolitiske felt, beskæftigelsesfeltet, børnefeltet – på ’whatever’ felt. Vi skal være en medlemsorganisation, som står stærkt sammen, og en medlemsorganisation, som ikke er til at komme udenom, fordi vi har kompetencer, gode idéer og løsninger på udfordringerne,” siger Jeanette Præstegaard.

For eksempel kan fysioterapeuterne i samarbejde med andre aktører bidrage til at opfylde statsministerens ambition – lanceret i nytårstalen - om at starte forfra på ældreområdet.

”Som fysioterapeuter har vi her et kæmpe vindue til at sætte en dagsorden om forebyggelse og sundhedsfremme af de stærke ældre, der kan klare sig selv, men også til at få sat ressourcer af til dem, der har svært ved at klare sig selv, fordi de er multisyge, kronikere eller bare ikke magter at tage tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse til sig,” siger hun.

Nytænke fysioterapeuters rolle

Hendes vigtigste mærkesag er, at fysioterapeuterne selv skal definere og innovere fysioterapien til gavn for sig selv og for samfundet.

”Vi skal tage ansvar for egen profession og ikke lade andre, f.eks. politikere i kommuner og Folketing, definere, hvad fysioterapi kan, skal og er,” siger hun.

”Vi er repræsenteret i alle sektorer, og netop derfor har vi mulighed for at se på tværs og forhindre, at borgere og patienter falder imellem to, tre eller otte stole, som vi jo oplever igen og igen, at flere gør. Og for at kunne gøre det, kræver det udsyn og overblik. Det er ikke noget, vi kan gøre alene. Det er noget, vi skal gøre i samarbejde med andre, med vores egne faglige selskaber og med andre faglige miljøer. Det er også noget, vi skal gøre sammen med grunduddannelser, universiteter, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, politikere og andre aktører. Vi skal gøre det for at nytænke fysioterapeuternes rolle i sundhedsvæsenet.”

En organisation udelukkende for arbejdstagere

Jeanette Præstegaard vil gøre Danske Fysioterapeuter til en ren arbejdstagerorganisation, der arbejder for gode løn og arbejdsvilkår.

”Vi har brug for at være entydige med, hvad Danske Fysioterapeuter vil og kan. Derfor skal vi gå fra at være en arbejdsgiver- og arbejdstagerforening til kun at være en arbejdstagerforening. Vi har brugt alt for mange medlemskroner og tid på intern konflikt, på at opdele os i sektioner og lave forhandlinger, der har trukket i langdrag. Det gør, at tingene kommer til at stå i stampe, og at vi bruger energien indadtil og ikke udadtil, hvor alle potentialerne ligger.”

Brug for et vidensløft

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt for Jeanette Præstegaard at forbedre fysioterapeuters muligheder for efter- og videreuddannelse såvel fagligt, ledelsesmæssigt, politisk som organisatorisk. Det gælder også tillidsrepræsentanterne.

”Når vi løfter os i videnshierarkiet, vil vi i langt højere grad få tildelt opgaver og et andet ansvar, og når man får det, får man andre muligheder for at få indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden. Det vil jeg gerne gå efter,” siger hun.

Se også

Valgvideo med Jeannete Præstegaard

Valgoplæg af Jeanette Præstegaard

CV for Jeanette Præstegaard

Af journalist Marianne Bom

Del eller udskriv siden