Kandidater oplever at have mandat til at forandre Danske Fysioterapeuter

Medlemmerne sendte et ønske om forandring i Danske Fysioterapeuter, da de stemte Jeanette Præstegaard og Lars Henrik Larsen videre til anden runde i formandsvalget, siger de to kandidater. Flere af målene er de enige om, men uenigheder viser sig, når man zoomer ind på metoderne.
Jeanette Præstegaard og Lars Henrik Larsen blev stemt videre til anden runde af formandsvalget.

70 procent af de afgivne stemmer ved første runde af formandsvalget gik til Jeanette Præstegaard og Lars Henrik Larsen. Det tager de to kandidater som et tegn på, at de har medlemmernes opbakning til at gennemføre væsentlige forandringer af Danske Fysioterapeuter.

”Jeg mener helt klart, at den første valgrunde har vist, at der er et medlemsønske om forandring. Ellers var det ikke Lars Henrik og jeg, der havde siddet her i dag,” siger Jeanette Præstegaard, da de to kandidater giver dobbeltinterview på en Teams en sen eftermiddag i februar.

”Det føler jeg også helt klart. Vi er nok de to kandidater, der har været tættest på hinanden i en række sager, og som er endt med at stå tilbage og skal i anden runde, men vi har også forskelligheder,” siger Lars Henrik Larsen.

Enighed om målsætninger

Kandidaterne begynder med at tale om de mål og holdninger, som de er enige om. De kan opsummeres sådan her:

  • Fysioterapeuter og deres faglighed skal bidrage med gode løsninger på udfordringer i samfundet. Hidtil er det ikke lykkedes i tilstrækkelig grad for Danske Fysioterapeuter at få udformet og sendt de politiske budskaber på en måde, der giver tilstrækkelig gennemslagskraft.
  • Det skyldes blandt andet, at diskussionerne om at rumme både arbejdsgivere og lønmodtagere i foreningen har fyldt alt for meget og skygget for andre væsentlige dagsordener. Derfor er der brug for et stærkere politisk lederskab af foreningen, som de to kandidater på dette punkt vil bruge meget forskelligt - se hvordan længere nede i teksten.
  • Desuden skal der rettes op på løn- og arbejdsvilkårene, som ikke i tilstrækkelig grad afspejler fysioterapeuternes værdi. Værst står det til i den private sektor.
  • Internt i foreningen skal der sikres større åbenhed om beslutninger og beslutningsgrundlag – om end de to kandidater ikke nødvendigvis er enige om graden af åbenhed. Det skal desuden være mere tydeligt, hvilket ansvar der er placeret hvor hos de forskellige politiske og faglige fora samt i sekretariatet.
  • Endelig skal samarbejdet på tværs af foreningen styrkes for at højne fagligheden og opnå engagement og indflydelse. Navnlig halter foreningens samarbejde med professionshøjskoler og forskere. Det skal rettes op.

Behov for reformer

”Danske Fysioterapeuter er en forening, der har en god sokkel at stå på, men der er behov for en lang række forandringer,” opsummerer Lars Henrik Larsen sit udgangspunkt.

Hvad mener du med at foreningen har en god sokkel, vil intervieweren vide.

”Der er nogle, der prøver at skyde mig i skoene, og jeg tror såmænd også, de forsøger at skyde Jeanette det i skoene, at vi får det til at lyde som om, der nærmest ikke er noget, der fungerer i foreningen. ”Synes I virkelig, at alting skal forandres,” spørger de. Når man er reformtænkende, og det, tror jeg, kendetegner både Jeanette og jeg, så kan man nemt få modstand på, at det bliver sådan en lidt for negativ klang. Derfor er det vigtigt for mig at sige, at der er faktisk en masse gode ting at bygge på. Vi har jo blandt andet en forening, der er velkørende, og en masse gode medarbejdere,” siger han.

Så I har faktisk en velfungerende forening?

”Nej, for så vil man nok ikke gå efter at ville lave så mange reformer eller så mange ændringer, som jeg gør. Men det er jo ikke sådan, at der slet ikke er noget, der fungerer. Grundlæggende tror jeg, at vi har mange medlemmer, som er tilfredse. Det oplever jeg jo, men vi har bare rigtig mange, der også er utilfredse med den manglende forandring, som Danske Fysioterapeuter skal igennem i forhold til, hvordan vores udfordringer udvikler sig,” siger Lars Henrik Larsen.

Ønske om fælles værdigrundlag

Begge kandidater vil sætte en proces i gang for at udvikle et fælles værdigrundlag for foreningen. Men fra det udgangspunkt har kandidaterne forskellige veje videre.

Lars Henrik Larsen vil arbejde for en involveringsstrategi, en demokratiseringsstrategi og en fagpolitisk strategi. I hans planer indgår et vidensråd med bl.a. repræsentanter fra uddannelses- og forskningsmiljøer, der skal sikre, at foreningen i højere grad bygger på faglig viden. Vidensrådet skal have en rådgivende – ikke en politisk – funktion.

”Jeg ser et vidensråd som et råd, der er overordnet de politiske beslutninger. Nogle fra de faglige selskaber har forsøgt at spille sig på banen ved at sige: ”Betyder det så, at vi kan etablere et vidensråd, der kan diktere hovedbestyrelsen, hvad det er for nogle beslutningsgrundlag, man skal stå på?” Nej, på ingen måde,” siger Lars Henrik Larsen.

”På den store politiske arena har der været rigtig mange eksempler i den seneste tid på, hvor vigtig videnskaben er i forhold til håndtering af forhold i samfundet under en pandemi... Men vi har desværre i Danske Fysioterapeuter en årelang tradition for ikke at lave involvering af de faglige selskaber. Vi har et meget tyndt samarbejde med vores forskningsmiljøer, og vi har haft et meget tyndt og svigtende samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner. Det skal vi lave om på,” siger han.

Ja til samarbejde – nej til vidensråd

Jeanette Præstegaard ser gerne, at viden fra de faglige selskaber kommer i spil, når der skal vindes politisk indflydelse. Men hun mener ikke, at der er brug for et nyt vidensråd.

”Det er vigtigt, at vi får et samarbejde med professionsuddannelserne. Det har vi ikke haft kørende i mange år, og det er ærgerligt. Vi skal også have et meget klarere samarbejde med de faglige selskaber. Men jeg synes ikke, der er behov for et vidensråd. Jeg synes, der er behov for, at vi udvider og gentænker Dansk Selskab for Fysioterapis kommissorium. Og der kunne jeg sagtens se nogle af de elementer, som Lars Henrik taler om i vidensrådet, blive lagt ind,” siger hun og understreger, at for hende har faglighed flere nuancer, der skal i spil: fys-fagligheder, organisatorisk, ledelsesmæssig og politisk faglighed.

Koordineringsudvalg skal have en chance

Desuden har Danske Fysioterapeuter allerede etableret et koordineringsudvalg, siger hun.

”Det går jo netop ud på, at politiske repræsentanter fra hovedbestyrelsen og faglige repræsentanter sætter sig sammen og siger: ”Når vi har et politisk momentum, skal vi have kørt noget afsted, der bygger på faglighed.” Omvendt kan der også være nye faglige resultater på et område, hvor vi skal handle hurtigt politisk,” siger Jeanette Præstegaard.

Jeanette Præstegaard går til valg på at udvikle Danske Fysioterapeuter til en klassisk fagforening. der ”altid har medlemmernes løn og arbejdsvilkår i fokus i hver eneste sag og i hver eneste forhandling”.

Interne lønforhandlinger splitter fællesskabet

”I mit perspektiv er det det fysioterapeutiske, som binder fysioterapeuter sammen. Det er ikke interne lønforhandlinger. De har vist sig at splitte os mere, end de har samlet os, og det har gjort os handlingslammede på mange andre dagsordener,” siger Jeanette Præstegaard.

Derfor vil hun sætte gang i en demokratisk proces, der har som mål, at arbejdsgiverne i fremtiden godt kan være med i det faglige og professionsrettede arbejde i foreningen. Men ikke i den fagforenings-politiske del.

”Jeg vil arbejde for, at Danske Fysioterapeuter inden for det arbejdsmarkedsrettede bliver en meget tydelig fagforening, som arbejder efter den danske model. Det giver os rum, det giver os tid, og det giver os mulighed for at samle os om faglige udvikling og professionsudvikling. Og så giver det os i dén grad mulighed for, at ansatte i privat praksis får den løn og de ansættelses- og arbejdsvilkår, som vi har aftalt, og som indtil nu ikke er lykkedes at få helt igennem. Jeg synes ikke, at vi som fagforening kan være bekendt, at der er medlemmer, der har ret til at få en bestemt løn, tillæg og pension, men som ikke får det,” siger hun.

Hellere samle end sprede kræfterne

Lars Henrik Larsen mener også, at det er utilfredsstillende, at løn og arbejdsvilkår er for dårlige – navnlig i det private. Men han foretrækker at dæmpe stridighederne med stærk politisk ledelse og gode partnerskaber. Han vil hellere samle end sprede kræfterne blandt fysioterapeuter.

”Der står 2022 i kalenderen, og det betyder, at vi bliver nødt til at kæmpe for at være store og stærke, og det gør vi bedst ved at være en stor og stærk samlet forening,” mener han – selv om der er mange forskellige interesser at holde styr på:

”Vi har mange interesser. Vi har mange interessenter, og vi har mange aktører. Vi har mange dilemmaer i foreningen. Et andet dilemma, der meget nemt kunne komme op til overfladen, hvis nu vi kradsede nok i det, kunne være, om de faglige selskaber skulle adskilles fra Danske Fysioterapeuter,” siger han og nævner, at det har der været overvejelser om blandt medlemmer af de faglige selskaber.

”Prøv at forestille jer, hvis det var sådan, at arbejdsgiverne, de faglige selskaber, og lederne røg ud. Så var vi en lille hård kerne af en klassisk fagforening tilbage. Jeg tror, at vi så vil stå os meget stærkt i de interne drøftelser, men jeg tror, at vi også vil stå os meget svagt i vores fagpolitiske kamp.”

Smider ikke nogle ud

Jeanette Præstegaard, hvad siger du til, at I ifølge Lars Henrik Larsen kan risikere at miste en masse ved ikke at have arbejdsgiverne med?

”Jeg siger ikke, at jeg smider nogle ud. Jeg er i gang med at invitere ind til en proces om, at vi går i retning af at blive en lønmodtagerorganisation, og det kan flere klinikejere, der har arbejdsgiveransvar, faktisk godt se pointen i. De synes, at det ville være befriende, at man kunne få den her klare skelnen. Så jeg deler ikke helt Lars Henriks holdning om, at verden går under, hvis de tre procent af vores medlemsgruppe, som arbejdsgiverne udgør, ikke længere er medlem af den arbejdsmarkedsrettede del af en lønmodtagerforening.”

Af journalist Marianne Bom, publicer.dk

Læs Jeanette Præstegaards valgoplæg

Læs Lars Henrik Larsens valgoplæg

Hør flere nuancer i kandidaternes holdninger i videoer fra valgmøder