Lars Henrik Larsen

Kandidat til formandsposten i Danske Fysioterapeuter 2022.

Lars Henrik Larsen er kandidat til formandsvalget i Danske Fysioterapeuter 2022. Dette er Lars Henrik Larsens valgside, hvor du kan finde valgvideo, valgoplæg, interview, CV og links til hans profiler på sociale medier.

Valgvideo

Interview

”Nu er det tid til at rykke sammen i foreningen”

Fysioterapeuternes løn- og ansættelsesvilkår er under pres, og det vigtigste våben til at stå imod er et godt samarbejde mellem de to ben i Danske Fysioterapeuter: Det politiske og det faglige ben.

Det mener Lars Henrik Larsen, der stiller op til valget til formand for Danske Fysioterapeuter.

”Der er ikke noget quick fix, der kan sikre professionen og vilkårene. Vi står overfor så store udfordringer på sundhedsområdet, at der er brug for nytænkning, samarbejde og partnerskaber, og der er brug for, at vi som fysioterapeuter i højere grad end nogensinde står sammen og arbejder strategisk og målrettet for at løfte hele professionen,” siger Lars Henrik Larsen.

Læs hele interviewet med Lars Henrik Larsen

Valgoplæg og CV

Valgoplæg af Lars Henrik Larsen

CV for Lars Henrik Larsen

Sociale medier

Se også

Hjemmeside ryksammen.nu

Profil på Instagram

Profil på LinkedIn

Profil på Twitter

Del eller udskriv siden
0 kommentarer