Information til kandidaterne

Se retningslinjer for samarbejde mellem sekretariat og kandidater til posten som formand i Danske Fysioterapeuter, læs om udarbejdelse af materiale og se deadlines.

Retningslinjer for samarbejde

Nedenstående retningslinjer for samarbejde mellem Danske Fysioterapeuters sekretariat og kandidater opstillet til formandsvalg er besluttet af hovedbestyrelsen 29. september 2021.

 • Foreningen afholder alle udgifter (inklusive transportudgifter, eventuelt frikøb, udsendelse af invitation m.v.) til valgmøder. Kandidaterne afholder selv alle øvrige udgifter til egen valgkamp (kampagnemateriale, porto og forsendelse, transport, mødeudgifter mv.)
 • Kandidater har mulighed i begrænset omfang at få fremsendt udarbejdet materiale og faktuelle oplysninger, som sekretariatet er i besiddelse af, til brug for egen valgkamp. Materiale og faktuelle oplysninger, der gives til en kandidat, formidles samtidig til alle øvrige kandidater.
 • Kandidater får stillet aftalt spalteplads til rådighed i Fysioterapeuten og på fysio.dk, hvor de kan gøre rede for deres kandidatur.
 • Kandidater har ikke mulighed for til brug for valgkampen at trække på sekretariatets medarbejdere til udarbejdelse af debatindlæg, taler, rådgivning samt praktiske forhold i forbindelse med valgkampen (planlægning af valgmøder, udsendelse af materiale eller lignende).
 • Såfremt den siddende formand også er kandidat, vil dele af den sædvanlige sekretariatsbistand til formanden blive opretholdt for at sikre foreningens politiske handlekraft. Det betyder, at sekretariatet, hvor det er særligt påkrævet, vil bidrage med hjælp til at udarbejde debatindlæg i eksterne medier og høringssvar, samt sparring med henblik på at fastholde foreningens politiske kurs. Direktøren har bemyndigelse til at foretage en vurdering af, hvilken bistand til formanden som er nødvendig for at sikre foreningens politiske handlekraft.
 • Fra udløbet af fristen for opstilling af kandidater til valghandlingen er overstået, suspenderes samarbejdet mellem kandidater og sekretariatet. Det vil sige fra 1. januar til og med afslutningen af valghandlingen. I praksis betyder det, at kontakt mellem kandidat og sekretariat i dette tidsrum udelukkende foregår via direktøren.
 • Kandidater kan på grund af GDPR ikke få udleveret adresselister på medlemmerne eller grupper af medlemmer, ligesom sekretariatet ikke udsender mails eller lignende på vegne af kandidater.

Information og deadlines 

I forbindelse med et kandidatur til formandsposten i Danske Fysioterapeuter er der en række informationer om processen og deadlines, der er vigtige at have styr på. 

Valgside

Til valgsiden skal der produceres forskelligt materiale.

Materiale til valgside

Du bestemmer selv, hvad du vil skrive, og hvor langt det skal være. Men du må meget gerne besvare følgende spørgsmål:

 1. Hvorfor stiller du op til formandsposten?
 2. Hvad er dine mærkesager?
 3. Hvordan vil medlemmerne kunne mærke, at du bliver formand?

Du bedes aflevere valgoplæg i et åbent format - eksempelvis i word. 

Der er deadline for aflevering af valgoplæg tirsdag den 4. januar klokken 10.00.

Valgoplæg sendes på e-mail til Liselotte Müller: lm@fysio.dk

Du bedes skrive et kort CV, som indeholder relevante data og vedlægge dette sammen med valgoplægget.

Du bedes aflevere CV i et åbent format - eksempelvis i word. 

Der er deadline for aflevering tirsdag den 4. januar klokken 10.00.

CV sendes på e-mail til Liselotte Müller: lm@fysio.dk

Der laves et interview, som lægges på fysio.dk/formandsvalg i starten af januar måned.

Interviews foretages løbende i takt med, at kandidater melder sig og allersenest i begyndelsen af januar. Tid og sted for interview aftales med presse- og kommunikationskonsulent Marianne Bom: mbo@fysio.dk

Der produceres en valgvideo på 1 ½ minutters længde til fysio.dk. Produktionen kommer til at finde sted d. 3.-4. januar.

Videoen optages i sekretariatet på Holmbladsgade 70, 2300 København S.

Det bliver Daniel Knudsen, der kommer til at varetage produktionen. I valgvideoen skal du svare på:

 • Hvorfor stiller du op til formandsposten?
 • Hvad er dine mærkesager?
 • Hvordan vil medlemmerne kunne mærke, at du bliver formand?

For nærmere aftale om et tidspunkt, der passer dig i tidsrummet 9.00 – 16.00 de pågældende dage, 3. og 4. januar, kan Daniel Knudsen kontaktes på dkn@fysio.dk.

Når videoen er klippet, får du adgang til at se og godkende resultatet, inden den sendes videre. 

Der bliver taget portrætfotos til brug for valgdækningen, valgoplæg, portrætinterviews m.v. Fotos tages den 3.-4. januar i forbindelse med produktion af valgvideo.

Det bliver via fysio.dk/formandsvalg muligt at følge dine opdateringer på Facebook. Forudsætningen er dog, at du har en offentlig tilgængelig facebookside. (Mange har en facebookprofil, hvor det ikke er muligt at vise opdateringer fra på fysio.dk.) Det er let at oprette en facebookside, og der udarbejdes en kort vejledning hertil som også kan findes på fysio.dk/formandsvalg

Hvis du ønsker at oprette en sådan side, sender du linket på facebooksiden videre til Liselotte Müller på lm@fysio.dk

På valgsiden er det vigtigste materiale samlet og ligger tilgængeligt for medlemmerne.

Valgmøder 

Der afholdes valgmøder i uge 3 og 4. Præcise datoer, steder og format for valgmøderne offentliggøres snarest muligt.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Karen Langvad

Karen Langvad

Direktør
3341 4652