Valgmøder med formandskandidaterne

Se reportager og optagelser af valgmøder fra valgets første runde med kandidaterne til formandsposten i Danske Fysioterapeuter 2022.

I forbindelse med formandsvalget i Danske Fysioterapeuter blev der i første valgrunde afholdt tre virtuelle valgmøder, hvor kandidaterne til posten  Jeanette Præstegaard, Lars Henrik Larsen, Sanne Jensen og Tine Hasselbrinck Madsen mødtes og diskuterede med hinanden og medlemmerne.

Møderne blev afholdt 18. januar, 20. januar og 25. januar. 

Valgmøde 18. januar 2022

På baggrund af input fra medlemmerne vil formandskandidaterne på den første halvdel af mødet drøfte to temaer.

Man kan på mødet blandt andet stille skriftlige spørgsmål, og høre mere om kandidaternes holdninger og planer vedrørende:

  • Tema 1: Opgaveglidning og fysioterapeuters rolle på fremtidens arbejdsmarked.
  • Tema 2: Fremtidens fysioterapeutuddannelse og optag.

Der vil også være mulighed for at høre kandidaternes holdning til andre emner. Du bestemmer selv hvilke. På anden halvdel af mødet kan der undervejs stilles skriftlige spørgsmål til kandidaterne om alt - også det, der falder udenfor temaerne.

Læs reportage fra valgmødet 18. januar

Se optagelse af valgmødet 18. januar (for medlemmer)

Valgmøde 20. januar 2022

På baggrund af input fra medlemmerne vil formandskandidaterne på den første halvdel af mødet drøfte to temaer.

Man kan på mødet blandt andet stille skriftlige spørgsmål, og høre mere om kandidaternes holdninger og planer vedrørende:

  • Tema 1: Faglig udvikling og kvalitet - hvordan skal der sikres kompetenceudvikling og rette kompetencer til rette opgaver?
  • Tema 2: Fremtidig organisering af Danske Fysioterapeuter og samspillet mellem fag og politik.

Der vil også være mulighed for at høre kandidaternes holdning til andre emner. Du bestemmer selv hvilke. På anden halvdel af mødet kan der således undervejs stilles skriftlige spørgsmål til kandidaterne om alt - også det, der falder udenfor temaerne.

Læs reportage fra valgmødet 20. januar

Se optagelse af valgmødet 20. januar (for medlemmer)

Valgmøde 25. januar 2022

På baggrund af input fra medlemmerne vil formandskandidaterne på den første halvdel af mødet drøfte to temaer.

Man kan på mødet blandt andet stille skriftlige spørgsmål, og høre mere om kandidaternes holdninger og planer vedrørende:

  • Tema 1: TR og offentligt ansattes vilkår og arbejde.
  • Tema 2: Fremtidens praksissektor og løn- og ansættelsesvilkår på det private område.

Der vil også være mulighed for at høre kandidaternes holdning til andre emner. Du bestemmer selv hvilke. På anden halvdel af mødet kan der således undervejs stilles skriftlige spørgsmål til alt - også det, der falder udenfor temaerne.

Læs reportage fra valgmødet 25. januar

Se optagelse af valgmødet 25. januar (for medlemmer)