Opfølgning på analyse af praksissektoren

På repræsentantskabsmødet i november 2018 blev det besluttet at igangsætte en analyse af praksissektoren. Her kan du følge processen med at udarbejde analysen.

Danske Fysioterapeuters repræsentantskab har besluttet, at der skal gennemføres en analyse af praksissektoren, som skal skabe fælles indsigt i praksisområdet. Analysen skal danne baggrund for de fremadrettede diskussioner i Danske Fysioterapeuter om praksissektoren.

Resultatet af analysen af praksissektoren skal præsenteres på repræsentantskabsmødet i 2020.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er valgt som eksterne konsulenter til at udarbejde en rapport indeholdende en analyse af centrale nøgletal og rammevilkår i praksissektoren.

Der er nedsat en referencegruppe blandt medlemmer i praksissektoren. Her kan du læse de mail, der ser sendt til gruppen om processen.

Første mail til referencegruppen - sendt den 11. juni 2019

Anden mail til referencegruppen - sendt den 21. august 2019

Del eller udskriv artiklen