Kritiske revisorer

Danske Fysioterapeuter skal for første gang vælge to kritiske revisorer. Formålet er at skabe større åbenhed og gennemsigtighed for medlemmerne med hensyn til anvendelsen af foreningens midler. De to revisorer vil supplere den eksterne revision.

På Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde, som afholdes den 28. – 29. oktober 2022, skal der være valg af kritiske revisorer.

Kritisk revision er nyt i Danske Fysioterapeuter, og det er derfor første gang, det er muligt at stille op til valget. Der skal vælges to kritiske revisorer.

Danske Fysioterapeuter har med etableringen af en intern kritisk revision ønsket at skabe større åbenhed og gennemsigtighed i forhold til, hvordan foreningens midler anvendes, herunder at give foreningens medlemmer mulighed for at kontrollere foreningens brug af midler.

Danske Fysioterapeuters regnskab revideres af en statsautoriseret revisor valgt på repræsentantskabsmødet. Dette arbejde suppleres nu at to kritiske revisorer valgt blandt foreningens medlemmer.

Opgaver som kritisk revisor

De kritiske revisorer har til opgave:

  • At vurdere om anvendelsen af foreningens midler er i overensstemmelse med repræsentantskabets/hovedbestyrelsens beslutninger.
  • At vurdere om anvendelsen af foreningens midler er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
  • At sammenholde budget og regnskab og vurdere hensigtsmæssigheden af den politiske og administrative ledelses dispositioner, herunder om der tages skyldige økonomiske hensyn ved anvendelsen og forvaltningen af de midler, der er omfattet af Danske Fysioterapeuters regnskab.

De kritiske revisorer kan hvert år udvælge et særligt fokusområde for revisionen, fx en given aktivitet eller udgiftspost.

Der ydes tabt arbejdsfortjeneste samt refusion af transport til et årligt møde med sekretariatet.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte økonomichef Mette Birk på tlf. 3341 4607 eller på mail mb@fysio.dk for at høre nærmere om arbejdet som kritisk revisor.

Del eller udskriv siden