Arbejdsmiljørådet

Danske Fysioterapeuters arbejdsmiljøråd skal komme med anbefalinger til initiativer, der understøtter målet om, at alle fysioterapeuter har et godt og velfungerende arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørådet skal bidrage til at kvalificere Danske Fysioterapeuters indsats for fysioterapeuters arbejdsmiljø og det gode arbejdsliv.

Arbejdsmiljørådet er et arbejdende udvalg, som blev nedsat primo 2018. Rådet skal afslutte sit arbejde medio 2019 med anbefalinger til konkrete initiativer.

Baggrunden for rådets arbejde er

  • FTF’s undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø fra 2017
  • Specialviden om nationale og internationale undersøgelser 
  • Forskningsresultater om arbejdsmiljø
  • Kvalitativ undersøgelse blandt fysioterapeuter

Arbejdsmiljørådet består af 1-2 repræsentanter fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse og 3-4 eksternt rekrutterede fysioterapeuter.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Sannie Jørgensen

Forhandlingskonsulent
3341 4657