Danske Fysioterapeuters Erhvervs- og vækstpanel

Målgruppen for panelets aktiviteter er selvstændige medlemmer af Danske Fysioterapeuter, hvis virksomhed opererer på det private sundhedsmarked.

Panelet er etableret i 2016 og har til formål at:

  • bidrage med inspiration og viden til udvikling af fysioterapeutiske virksomheder på det private sundhedsmarked.
  • bidrage med viden og input til foreningens politikker og medlemstilbud på området.

Målgruppen for panelets aktiviteter er selvstændige medlemmer af Danske Fysioterapeuter, hvis virksomhed opererer på det private sundhedsmarked.

Panelet mødes 2-3 gange årligt. Møderne arrangeres af Danske Fysioterapeuter i samarbejde med panelet. Møderne kan have et tema, som er væsentligt for udvikling af målgruppens virksomheder, og som sætter fokus på branchens udfordringer og muligheder.

Panelet har 11 medlemmer, der udpeges af hovedbestyrelsen efter opslag på hjemmesiden og i Fysioterapeuten.

Panelet sammensættes, så det afspejler:

  • Små og større virksomheder.
  • Flerhed forskellige brancher/nicher på det private sundhedsmarked.
  • Geografisk spredning.
Navn Virksomhed/baggrund
Mathias Holmquist HB Medlem, klinikejer.
Stefan Kragh Færchklinikken, klinik udenfor OK, Holstebro.
Tom Wedele Petersen Cityfys, sundhedsordninger, landsdækkende netværk.
Marianne Jegård Møller Virksomheden Health Support samt HUB5, facilitering af fysioterapeutisk service, udstyr, mv.
Morten Høgh Klinikker med aktivitet indenfor og uden for overenskomst, Fysiodanmark medlem.
Mark Ebbesen Køge Bugt Ryg- og Knæcenter, lille klinik uden for OK.
Marianne Rømer Fodfyssen – enkeltmandsklinik uden for OK.
Søren Hein Sommer Apofysio, Glostrup (2 fys.) specialklinik uden OK.
Steen Olsen Københavns Fysioterapi, fokus på specialudredning uden OK.
Peter Maindal Direktør i Vendlet, hjælpemidler vendesystemer.
Dorte Borg Andreasen Fyssen og Ergoen, vikarservice for fysio- og ergoterapeuter, Svinninge Sjælland, samt klinikejer.

Se kommissorium for Danske Fysioterapeuters erhvervs-og vækstpanel

Del eller udskriv siden