Valgoplæg fra Kirsten Ægidius

Kirsten Ægidius genopstiller som kandidat til hovedbestyrelsen.
Kirsten Ægidius er fysioterapeut og tillidsrepræsentant på Århus Universitetshospital, medlem af regionsbestyrelsen i Region Midtjylland, formand TR-rådet, medlem af hovedbestyrelsen og bestyrelsen i DSA.

Om mig

Jeg hedder Kirsten Ægidius. Til daglig er jeg ansat på Aarhus Universitetshospital, hvor jeg har fulgt udviklingen på godt og ondt gennem de 20 år. Både som fysioterapeut og som tillidsrepræsentant.

Som TR har jeg altid været optaget af, at vi skal gå efter at få de bedst mulige rammer og vilkår til understøttelse af vores faglighed i det daglige arbejde. Af den grund har jeg derfor også haft et stærkt fagpolitisk engagement i Danske Fysioterapeuter og været meget optaget af hvordan vores forening skal udvikle sig.

Jeg har gennem mange år taget del i foreningslivet på flere fronter, dels som formand for TR-Rådet, som medlem af regionsbestyrelsen i Midtjylland og hovedbestyrelsen og senest herfra 2018 er jeg kommet med i bestyrelsen for vores A-kasse DSA.

Valgoplæg

Mere medlemsinddragelse og involvering - på nye måder

Danske Fysioterapeuter skal være nærværende, inddragende og relevant.

Vi skal være en attraktiv forening, som også de yngre fysioterapeuter ser sig selv i. Derfor er vi nødt til at tage afsæt i medlemmernes behov og ønsker.

I dag er der klart en anden tilgang til at involvere sig i udvalg/bestyrelser/tillidshverv for de unge – som forening skal vi derfor fremover være langt mere åbne overfor nye måder at engagere sig på.

Løn, arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår?

Ordentlige løn- og arbejdsvilkår er selvfølgelig et uomgængeligt fokus for Danske Fysioterapeuter. Men et godt og udviklende arbejdsliv kræver også, at vi skal arbejde for tryghed i ansættelsen, sikring af faglig udvikling og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Vores arbejdsmarked er i rivende udvikling, og der sker store forandringer på alle arbejdspladser. Det kræver nogle solide fællesskaber på arbejdspladserne blandt kollegaerne, og det kræver kom-petent rådgivning - både centralt fra foreningen og lokalt på arbejdspladserne. Danske Fysiotera-peuter skal aktivt være med til at understøtte/facilitere medlemmerne og ikke mindst TRIO-samarbejdet mellem TR, AMIR og ledelsen.

Endeligt er det vigtigt, at vi hjælper vores unge fysioterapeuter, bachelorer såvel som kandidater godt ind på arbejdsmarkedet. Midlertidig ansættelse bliver mere og mere anvendt. Dette kan væ-re en god vej til at få fodfæste på arbejdsmarkedet og bidrage til udvikling og afklaring af egne ønsker for fremtiden. Men den usikkerhed, de midlertidige ansættelser giver, skal vi selvfølgelig afhjælpe mest muligt ved at arbejde for ordentlige vilkår og rettigheder.

En forening med stærk fagprofession og klar fagpolitik

Dette er vigtig ambition at fastholde. De to spor i vores foreningsstruktur er hinandens forudsæt-ninger og vil til enhver tid gøre os langt stærkere, når vi skal spille ind på den sundhedspolitiske dagsorden.

Vi har fået etableret et tæt samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi, hvilket er både godt og værdifuldt når der sættes fælles retning for Danske Fysioterapeuter. Det  kunne dog sagtens ud-bygges, så der i højere grad også sker større dialog og samarbejde ude lokalt.

I den sammenhængen bliver det jo rigtig spændende, når vi til repræsentantskabsmødet skal dis-kutere tilhørsforhold til hovedorganisation. Uanset hvor vi lander i den diskussion, er det vigtigt at vi giver hinanden følgeskab og opbakning.

Jeg ser frem til nogle spændende dage og gode diskussioner.

Del eller udskriv siden