Valgoplæg fra Lisbeth Schrøder

Lisbeth Schrøder genopstiller som kandidat til hovedbestyrelsen.
Lisbeth Schrøder er afdelingsleder på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, medlem af regionsbestyrelsen i Region Sjælland og hovedbestyrelsen, formand for Danske Fysioterapeuters lederråd og medlem af FTFs lederråd.

Om mig

Jeg hedder Lisbeth Schrøder og arbejder som afdelingsleder for 120 fysioterapeuter og ergoterapeuter på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Jeg har arbejdet på klinik i de første år, efter jeg blev færdiguddannet og har taget konsulent opgaver som idrætsfysioterapeut. Fagpolitisk har jeg været aktiv fra 2010 til nu.

Jeg har siddet i uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen og er med i den nationale følgegruppe for revidering af vores grunduddannelse, samt i regionsbestyrelsen i Region Sjælland i 6 år. De sidste 4 år har jeg siddet i HB, hvor jeg er udpeget som formand for lederrådet, samt været repræsentant for Danske fysioterapeuter i FTF lederråd.

Valgoplæg

Danske Fysioterapeuters kerneopgave er at arbejde for alle medlemmer og sikre gode løn- og ansættelsesforhold. Vi skal være en stærk forening, som involverer og skaber gode og trygge rammer. Vi skal arbejde for, at vores studerende får en stærk stemme ind i foreningen.

Vi skal tilbyde høj medlemsservice, og være i løbende dialog med medlemmerne, da det er vigtigt med en individuel hjælp og støtte, når man ringer til Danske Fysioterapeuter.

Én stærk og udadvendt forening

Vi skal sikre, at vi er en stærk forening, der løfter sig og samarbejder med andre fagprofessionelle til gavn for vores samlede sundhedsområde. Samtidig skal vi værne om et værdifuldt fag, som er vores fælles ståsted uanset sektor og funktioner.

Jeg vil arbejde for en samlet forening med en stærk politisk stemme, der kan sikre indflydelse og synlighed, når den sundhedspolitiske dagsorden skal sættes.

Trio samarbejdet

Ledelse,TR og Arbejdsmiljørepræsentanter kan styrke hinanden gennem et tæt samarbejde. Vores arbejdsmiljø er som aldrig før under pres, så vi skal sikre, at der i vores forening er en tættere koordinering og fælles målsætninger, hvor vi arbejder for det bedste arbejdsliv for medlemmer.

Uddannelse og forskning

Der er fortsat brug for en høj grad af efteruddannelsesmuligheder, gode forskningsmiljøer og en systematisk kompetenceudvikling for den enkelte fysioterapeut. Dansk Selskab for Fysioterapi har højnet vores organisering af hele den faglige udvikling og kvalitet. Jeg ønsker et tæt samarbejde og en øget involvering af Dansk Selskab for Fysioterapi såvel centralt som regionalt. Sammen kan vi løfte faget.

Vores Kandidatuddannelse er væsentlig for at vi kan højne forsknings og udviklingsarbejde. De nyuddannede kandidater skal indtænkes i de fremtidige arbejdspladser og sikres rammer og nye netværk, hvor deres kompetencer kommer i brug på en værdifuld måde.

Forskning og udvikling skal styrkes gennem gode forskningsmiljøer, hvor vi tænker såvel monofaglig som tværfaglig forskning, og med et stærkt fokus på, at det kommer vores borgerne og patienter til gode.

Respekt og åbenhed

Danske Fysioterapeuter er kendt for at kunne tænke og arbejde på tværs af sektorer og fag. Vi har en lang erfaring med at koordinere vores indsatser og være i tæt dialog med vores borgere og patienter.

Vi skal i fremtiden arbejde videre med at få en høj grad af respekt hos borgere, patienter og samarbejdspartnere. Det er vigtigt at få balance mellem gode arbejdsvilkår for vores medlemmer og de mange udfordringer, de møder på deres daglige arbejde.

Alle sektorer vil fremover få brug for at kunne levere god behandling og kvalitet samt være åbne for at tænke i nye initiativer, partnerskaber og forretningsudvikling.

Vi skal give de bedste rammer for medlemmerne, så vi sammen kan skabe en løbende udvikling af vores fag og fagpolitiske ståsted.

Jeg glæder mig til vi mødes til repræsentantskabsmødet.

Del eller udskriv siden