Valgoplæg fra Mathias Holmquist

Mathias Holmquist stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen.
Mathias Holmquist er indehaver af Aarhus Rygklinik, formand for Dansk Selskab for MDT, bestyrelsesmedlem i Erhvervsnetværk for Frie Praktiserende Fysioterapeuter og medlem af Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab.

Om mig

Jeg hedder Mathias Holmquist (33 år). Mit daglige virke som fysioterapeut foregår i Aarhus, hvor jeg igennem 9 år har arbejdet i alle dele af praksissektoren, både som ansat, indlejer med overenskomst og senest som klinikejer uden overenskomst.

Min store interesse for vores fag og lysten til at gøre en forskel for kollegaer, har fået mig til at engagere mig i de faglige selskaber. Her har jeg de seneste 5 år fungeret som formand for 1100 fysioterapeuter i Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi. Derudover er jeg aktiv bestyrelsesmedlem i Frie Praktiserende Fysioterapeuter, og jeg står nu overfor mit tredje repræsentantskabsmøde.

De forskellige tillidsposter er et godt udtryk for min lyst til at bidrage til vores fags udvikling og kollegaers trivsel. Det er denne motivation, som nu får mig til at stille op til hovedbestyrelsen, og jeg håber på din opbakning.

Valgoplæg

En fagforenings fornemmeste opgave er ordentlige løn og arbejdsforhold

Efter min mening skal vi som fagforening målrettet gå efter at sikre fysioterapeuter gode løn- og ansættelsesforhold og muligheder for personlig udvikling og trivsel igennem hele arbejdslivet.

Løn og ansættelsesforhold hænger tæt sammen med vores indplacering i sundhedsvæsenet. Her er vi i skarp konkurrence med andre faggrupper, og det kræver, at vi er forberedte. Vi skal have fokus på fysioterapeuters uddannelsesniveau og strategisk investere ind i fysioterapeutiske forskningsmiljøer i samarbejde med de faglige selskaber. Stærke forskningsmiljøer kan synliggøre, hvordan fysioterapeuters kompetencer kan spille en væsentlig rolle for samfundets sundhedsudfordringer.

Forskning, kvalificering til de rette sundhedspositioner og de gode eksempler fra hverdagen, skal vi ihærdigt omsætte til reel sundhedspolitik og investeringer i mere fysioterapi. Det vil kunne skabe flere arbejdspladser til de mange nye fysioterapeuter og større anseelse til faget, som igen giver bedre forhandlingsmuligheder for løn og ansættelsesforholdene. 

Lad os vise, hvem vi er, og hvad vi kan

Vi ved, hvad fysioterapi kan, men vi er også nødt til at turde skyde brystet frem og vise både befolkningen, beslutningstagerne og vores tværfaglige kollegaer vores kompetencer. Fysioterapi skal brandes langt mere fra foreningens side, end vi allerede gør. Et godt sted at starte er hos dem, vi daglig arbejder for at hjælpe, og her kan man med fordel arbejde tæt sammen med de faglige selskaber, de regionale fagpolitikere og uddannelsesinstitutionerne. 

En fagforening målt på handling og rettidig omhu

Igennem flere år har man kunne følge, hvordan et voksende antal af kollegaer bliver stressramte, har smerter ved deres arbejde eller hvordan hundredvis af kritisable kontraktforhold har udviklet sig i praksissektoren.

Jeg vil gerne være med til at følge foreningens nuværende løsningsforslag til dørs og tale for, at Danske Fysioterapeuter fremover skal måles på dens handlingskraft og evne til at forebygge medlemmernes problemer. Det kræver, at vi undersøger de grundlæggende årsagssammenhænge, og hvordan forholdene påvirker hinanden. Foreningen skal have modet til at handle derpå, så medlemmerne ved, at vi er der for dem. Det gælder uanset, om vi snakker iværksætteri, kontraktforhold, en praksissektor i balance, trivsel eller løn og arbejdsforhold.

Danske Fysioterapeuter er dens medlemmer

Vi skal som forening være i tæt kontakt med vores medlemmer og kende deres behov. Igennem mange år har stemmeprocenten til repræsentantskabet været omkring 16, og de seneste år er foreningens organisationsprocent været faldende. Det skal efter min mening tages meget seriøst, og jeg vil gerne arbejde for, at Danske Fysioterapeuter prioriterer arbejdet med at skabe større nærvær og synlig relevans for det enkelte medlem. 

Jeg ser mange muligheder for vores fag, og det arbejde vil jeg gerne være med til at løfte sammen med andre engagerede kollegaer i hovedbestyrelsen.

Tak for din opmærksomhed.

Del eller udskriv siden