Valgoplæg fra Ruben Fjord Bredholt

Ruben Fjord Bredholt stiller op som kandidat til hovedbestyrelsen.
Ruben Fjord Bredholt er fysioterapeut, regionsbestyrelsesmedlem i Region Midtjylland, medlem af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab og tillidsrepræsentant i Psykiatrisk Fysioterapi Viborg Kommune.

Om mig

Mit navn er Ruben Fjord Bredholt (29 år). Jeg bor i Lemvig med min kone og 2 børn. Jeg blev uddannet fysioterapeut i 2015 fra fysioterapeutskolen i Århus og har været aktiv i Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelse i Region Midtjylland i snart 7 år - først som studerende og sidenhen som ordinært medlem.

I år deltager jeg for anden gang i repræsentantskabsmødet. Jeg arbejder til dagligt med psykiatrisk fysioterapi i Viborg Kommune, hvor jeg også fungerer som TR.

Valgoplæg

Mit hjerte banker for psykiatrien

Netop psykiatri og mental sundhed er det område, som mit fagpolitiske hjerte banker og brænder for. Jeg har igennem studie og arbejdsliv befundet mig både i regionspsykiatrien og i den kommunale psykiatri. Begge steder er jeg blevet bekræftet i, at fysioterapeuter kan være med til at gøre en væsentlig forskel for mennesker med psykisk sygdom, men det kræver at der gives ordentlige vilkår til terapeuterne, og at den fysioterapeutiske indsats prioriteres.

I disse år oplever vi en markant stigende interesse for mental sundhed og psykiatri. Området har tiltrukket sig en stor politisk bevågenhed, hvilket giver en oplagt mulighed for at bringe den fysioterapeutiske faglighed i spil.

Jeg er overbevist om, at vi som fysioterapeuter har rigtig meget at byde ind med, men hvis vi som forening ikke formår at sætte de fysioterapeutiske kompetencer på dagsordenen, så vil andre faggrupper byde sig til. Derfor er det vigtigt, at Danske Fysioterapeuter er med i forreste række, når politikerne diskutere psykiatri og mentalsundhed, så fysioterapeuterne, der arbejder i dette felt, bliver synlige og uomgængelige aktører både regionalt, kommunalt og i privat praksis.

Løn- og ansættelsesforhold er en hjørnesten

Når dette er sagt, så ved jeg også, at arbejdet i hovedbestyrelsen handler om andet og mere end mental sundhed. Jeg ved, der er en praksissektor, som kræver en berettiget og vigtig opmærksomhed særligt i forhold til implementeringen af den nye arbejdsmarkedsmodel, en proces der skal følges tæt, så der sikres ordnede forhold for fysioterapeuter i den private sektor.

Løn og ansættelsesvilkår er også en hjørnesten i den offentlige sektor, hvor vi som forening fortsat skal arbejde benhårdt på at skabe resultater og dyrke fælleskabet med de øvrige fagforbund, som vi så ved OK18.

Arbejdsmiljøet har brug for bevågenhed

Jeg ved, der er et arbejdsmiljø på mange offentlige arbejdspladser, som også har brug for bevågenhed. Både nyuddannede og erfarne fysioterapeuter oplever at føle sig presset. De føler sig presset på fagligheden, og de føler sig presset på tiden til den enkelte patient. Dette er skadende for arbejdsmiljøet og medvirker til stress og sygemeldinger hos de offentligt ansatte. Det er ikke OK! Den ”nyfundne” politiske prioritering af mental sundhed bør, i min optik, også gælde de sundhedsprofessionelle, hvilket jeg gerne vil kæmpe for.

Medlemmerne skal inddrages

Slutteligt ved jeg, at der er en stor gruppe medlemmer med et behov for at føle sig medinddraget – medlemmer der ikke bare skal holdes i bevægelse, men medlemmer der ønsker at være med i bevægelsen. Jeg vil arbejde på, at vi i Danske Fysioterapeuter er med til at understøtte, at medlemmerne føler sig mødt med åbenhed og inkluderet i foreningen.  

Alle disse opgaver er vigtige for at leve op til rollen som fagforening – og det ansvar vil jeg gerne være med til at tage på mig.

Tak for din tid.

Del eller udskriv siden