Styring, trivsel og plads til faglighed

Visitatorer og sagsbehandlere i Københavns Sundheds-og Socialforvaltninger inviteres til et tværfagligt møde under overskriften styring, trivsel og plads til faglighed. Hør professor Lotte Bøgh Andersen fortælle om, hvordan man undgår, at ledelse/styring fortrænger motivationen hos medarbejderne.

Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen inviterer medlemmer med myndighedsfunktion fra SOF og SUF i København til fyraftensmøde, hvor professor Lotte Bøgh Andersen ved Institut for Statskundskab, Århus Universitet vil fortælle om, hvordan styringsparadigmerne NPM og New Public Governance spiller sammen.

Visitatorer og sagsbehandlerterapeuter skal både kunne træffe afgørelser inden for de udmeldte sagsbehandlingstider samt indgå i dialog og finde fælles løsninger med samarbejdspartnerne. Der er tillid til, at medarbejderne kan løse opgaverne samtidig med at måltallene skal overholdes.

Lotte Bøgh vil udover at komme ind på, hvordan man undgår, at ledelse/styring fortrænger motivationen hos medarbejderne også tale om, hvordan der bliver plads til faglig kvalitet og give et bud på fremtidens myndighedskompetencer.

Der er mulighed for efterfølgende dialog og erfaringsudveksling.

Arrangører:

 Dansk Sygeplejeråd: Næstformand Signe H. Andersen & FTR Marianne Rasch
 Danske Fysioterapeuter: Regionsformand Tine Nielsen & FTR Charlotte Larsen
 Ergoterapeutforeningen: Regionsformand Åse M. Mortensen & FTR Anne T. Jacobsen

Del eller udskriv artiklen