2 %-kravet skader vores sundhedsvæsen

Næstformændene i de fem regionale hovedsamarbejdsudvalg har i fællesskab udarbejdet en pressemeddelelse, hvor de tilkendegiver deres holdning vedrørende det årlige produktivitetskrav på 2 % i det offentlige sundhedsvæsen.

2 %-produktivitetskravet skader vores fælles sundhedsvæsen. Derfor siger vi, næstformændene i de fem regionale hovedsamarbejdsudvalg og dermed repræsentanter for ca. 135.000 regionalt ansatte, fra.

2 %-kravet bør afskaffes allerede i 2018! Det er både et nødvendigt og vigtigt første skridt i retning af at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen, der reelt sætter patienten, kvaliteten og fagligheden i centrum.

At 2 %-produktivitetskravet i fordums tid bidrog til at nedbringe ventelisterne er ikke længere et gangbart argument. Det er nødvendigt, at politikerne retter blikket mod de negative konsekvenser 2 %-produktivitetskravet har for sundhedsvæsenets patienter og medarbejdere.

2 % kravet er reelt et sparekrav, der tvinger personalet til at behandle flere patienter på kortere tid. Det giver ikke mere kvalitet. Det giver derimod ekstra bureaukrati og medfører unødvendige undersøgelser og spildtid, fordi vi tvinges til at tælle enkeltydelser i stedet for at se på patientens samlede behov. Det strider imod vores faglighed og vilje til at sætte patienten først, at sundhedsvæsenet på den måde styres efter nøgne regneark uden plads til menneskelighed og omsorg.

Som ansatte kæmper vi for et sundhedsvæsen, hvor patienten er i centrum, og hvor patientens situation styrer forløbet. Vi glæder os over, at vores arbejdsgivere – regionerne – udfører forsøg med at afskaffe 2 %-kravet lokalt. Der er tegn på, at sundhedsvæsenet sagtens kan drives fagligt og økonomisk forsvarligt uden et 2 % -effektiviseringskrav. Men vi er bekymrede for, om de enkelte regioner bliver straffet økonomisk efterfølgende, selv hvis kvaliteten bevares, fordi antallet af ydelser falder.
Der er kun én løsning, der tilgodeser udvikling i sundhedsvæsenet, patienternes behov og personalets faglighed: drop 2 %-kravet allerede i 2018.

Underskrivere:
Vibeke Westh, Region Hovedstaden, tlf. 26 16 50 25
Jenny Heinrichs, Region Sjælland, tlf. 40 61 94 99
Lone Rasmussen, Region Syddanmark, tlf. 29 20 17 34
Anja Laursen, Region Midtjylland, tlf. 29 65 58 02
Bente Yder, Region Nordjylland, tlf. 22 72 41 10

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar