Vil du gerne have indflydelse i Danske Fysioterapeuter?

Du kan som ordinært medlem stille op direkte på valg til Repræsentantskabet og være med til at arbejde for fremtidens fysioterapi.
Medlemmer af Danske Fysioterapeuter kan blive valgt til Repræsentantskabet gennem flere veje.

Har du en mening om, hvordan fremtiden Danske Fysioterapeuter skal se ud? Eller skal der arbejdes mere på et bestemt emne, som endnu ikke er blevet taget op til efterretning?

Så er det nu, du har muligheden for at stille op til Repræsentantskabet igennem de fem pladser til ordinære medlemmer. Ønsker du at stille op til valg, så send en mail med dit fulde navn til valg@fysio.dk senest 15. maj kl. 10.00, så hører du nærmere om det videre forløb og valget.

Hvad er Repræsentantskabet?

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed. Det er her, de demokratisk valgte repræsentanter er med til at tegne og beslutte linjerne for foreningens fremtid.

Minimumskontrakterne, arbejdsmarkedsmodellen for praksissektoren er bare nogle af de emner, som Repræsentantskabet tidligere har besluttet.

Hvem udgør Repræsentantskabet?

Repræsentantskabet udgøres af 65 repræsentanter, hvoraf fem pladser er til ordinære medlemmer af foreningen.


Figur: Fordelingen af pladserne i Repræsentantskabet

Region Hovedstadens forsalg på sidste Repræsentantskab

I 2018 stillede vi i Region Hovedstaden en rækker ændringsforslag til, hvordan foreningen kunne forbedres, herunder forslag om ændring af foreningens struktur og forslag om strategier til øget medlemsanerkendelse og –inddragelse.

Foreningen nedsatte i 2019 arbejdsgrupper til at arbejde videre med disse forslag. Og på Repræsentantskabet 2020 forventes repræsentanterne at tage endelig beslutning om ændring af foreningens struktur og strategier for medlemsanerkendelse og -inddragelse.

Læs om tiltag og forslag fra tidligere Repræsentantskabsmøder

Få indflydelse uden opstilling til Repræsentantskabet

Hvis du ikke har lyst til at stille op, men har nogle gode idéer, tanker eller spørgsmål, du gerne vil have, at vi som bestyrelse løfter, er du altid velkommen til at kontakte os via Facebook på mail hovedstaden@fysio.dk

Vi håber, at så mange som muligt vil stille op, så vi sammen kan arbejde på den bedste forening for alle fysioterapeuter.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer